Odsávání pilin od dřevoobráběcích strojů

Partner: Odsávání pilin od dřevoobráběcích strojů

Významná reference pro odsávání od dřevozpracujících strojů s aplikací našeho filtračního zařízení s řízením odsávacího výkonu dle aktivně využívaných strojů. Systém tak přispívá k úspoře elektrické energie a zajišťuje pracovní komfort.

Naše dodávka zahrnuje výrobu a realizaci filtračního zařízení pro odsávání pilin. Filtrační zařízení je podtlakové, vybavené vysoce účinnými ventilátory, které jsou ovládány pomocí frekvenčních měničů. Každý stroj je osazen automatickou klapkou, která reaguje na jeho zapnutí či vypnutí. Dřevní odpad je veden do briketovacího lisu, který zajišťuje komfortní zpracování odpadu do podoby dřevěných briket.

Filtrační zařízení

Použito bylo filtrační zařízení GREFILT naší výroby. Toto filtrační zařízení je svojí konstrukcí přímo určeno pro odsávání pilin v dřevozpracujícím průmyslu. Filtrační zařízení je vybaveno pneumaticky řízeným vibračním oklepem. Vzhledem k charakteru odsávaného prachu nebylo nutné instalovat systém pneumatického proplachu filtračních hadic pomocí tlakového vzduchu. Vibrační regenerace v tomto případě přispívá k významné úspoře nákladů na tlakový vzduch při regeneraci filtračního média. Filtrační  zařízení je vybaveno integrovaným šnekovým dopravníkem  pro vynášení pilin z výsypky filtračního zařízení. Uzavření podtlaku zajišťuje rotační podavač. Vzhledem k tomu, že odsávání pilin patří do charakteru explozního prachu je filtrační zařízení vybaveno odlehčovacími membránami pro uvolnění tlakové vlny do venkovního prostředí. Realizaci zajišťovala naše partnerská společnost GreMi KLIMA, s. r. o., a to v pozici generálního dodavatele systému odsávání pilin.

Zpracování odpadu

Odsáté a separované piliny filtračním systémem jsou vedeny pomocí šnekových dopravníků do briketovačky, kterou dodávala společnost BRIKLIS. Vůči klientovi se jedná o velmi efektivní zpracování odpadu v systému odsávání a filtrace pilin od dřevoobráběcích strojů s následnou snadnou manipulací s briketami.

Řízení odsávacího výkonu

Filtrační systém je vybaven dvěma odsávacími ventilátory s vysokou účinností, umístěnými na čisté straně filtračního zařízení. Odsávací ventilátory jsou řízeny frekvenčním měničem dle nastaveného podtlaku v odsávacím potrubí. Přípoje odsávání k jednotlivým strojům jsou vybaveny automatickými klapkami, které otevírají / uzavírají dle aktivního využívání stroje. Odsávací systém přispívá k úspoře elektrické energie.

Další reference

Aluminium Cutting – ExactCut, s.r.o.

Dedusting of large casting blasters – Slévárna Kuřim, a.s.

Partner: Dedusting of large casting blasters – Slévárna Kuřim, a.s.

Chcete se stát partnerem?

Partnerstvím získáte přístup do online katalogu pro partnery včetně cenových informací, automaticky generovaným nabídkám a jejich historii. Vyplňte prosím kontaktní formulář níže. Naše obchodní oddělení Vás bude kontaktovat.