Konfigurátor
Reference

Odsávání prachu při výrobě pelet

Významná reference použití našeho filtru Jet VAC pro filtraci vzduchu při výrobě pelet. Použitý filtr je vybaven systémem duální regenerace pomocí vibrooklepu a regenerací tlakovým vzduchem. Duální regenerace šetří tlakový vzduch provozovatele.

 

Naše dodávka zahrnuje výrobu a realizaci filtračního zařízení pro odsávání prachu při výrobě pelet, pilin a dřevního materiálu v provozu výroby pelet. Filtrační zařízení je přetlakové, vybavené duální regenerací pomocí vibrooklepu a regenerací tlakovým vzduchem. Duální regenerace šetří tlakový vzduch provozovatele. Klient prováděl instalaci filtračního zařízení vlastními silami pouze za dohledu naší šéfmontáže.

 

Filtrační zařízení

 

Použito bylo filtrační zařízení G&G Jet VAC naší výroby. Toto filtrační zařízení je svojí konstrukcí přímo určeno pro odsávání pilin a štěpkyv dřevozpracujícím průmyslu. Filtrační zařízení je vybaveno pneumaticky řízeným vibračním oklepem, který periodicky třese s filtračními hadicemi a zajišťuje tak účinou a energeticky nenáročnou regeneraci. Vzhledem k množství odprašků je filtr vybaven i systémem pneumatické regenerace filtračního média pomocí tlakového vzduchu. Systém pneumatické regenerace je automaticky spouštěn až při vyšší hladině tlakové ztráty. Systém duální regenerace v tomto případě přispívá k významné úspoře nákladů na tlakový vzduch při regeneraci filtračního média. Filtrační  zařízení je vybaveno integrovaným šnekovým dopravníkem  pro vynášení pilin z výsypky filtračního zařízení. Uzavření podtlaku zajišťuje rotační podavač. Vzhledem k tomu, že odsávání pilin patří do charakteru explozního prachu je filtrační zařízení vybaveno odlehčovacími membránami pro uvolnění tlakové vlny do venkovního prostředí.

 

Zpracování odpadu

 

Odsáté a separované piliny filtračním systémem jsou vedeny pomocí šnekového dopravníku do kontejneru investora.

Zpět na reference
Inovace produktového portfolia

Inovace produktového portfolia

Neustále inovujeme naše výrobky na základě podnětů našich partnerů a technologických trendů.

Třetí rozměr pro projekční organizace

Třetí rozměr pro projekční organizace

K našim produktům poskytujeme veškeré podklady ve 3D STEP formátu pro zapracování do Vašich projektů.

Inteligentní řízení  technologie a dálková správa

Inteligentní řízení technologie a dálková správa

Monitorovat a řídit technologii pomocí dálkové správy zvyšuje uživatelský komfort klienta.

Technická podpora a odborné poradenství

Technická podpora a odborné poradenství

Každá aplikace si žádá svůj specifický produkt a my Vám rádi s jeho výběrem pomůžeme.