Konfigurátor
Reference

Spalinový filtr pro energetiku

Významná reference v oblasti energetiky s použitím našeho filtračního zařízení s keramickým filtračním médiem.

 

Filtr G&G Ceramic JET je vybaven keramickými filtračními tyčemi s teplotní odolností 1200°C. Je přímo určen k odprášení spalin s vysokým podílem žhavých částic nedohořeného paliva. Filtr se stal významnou funkční částí zpracování popele u kotle na spalování biomasy.

 

Spalinový filtr pro energetiku – základní popis

 

Filtr G&G Ceramic JET, je filtrační zařízení určeno k odprášení spalin vznikajících hořením tuhých paliv ve spalovacích zdrojích. Díky své konstrukci jsou filtrační jednotky používány pro odprášení kotlů na spalování biomasy. Základní charakteristikou filtračního zařízení G&G Ceramic JET  je odolnost vůči žhavým částicím a zbytkům nedohořelého paliva, které se vyskytují ve spalinách při spalování biomasy.


Spaliny vstupují do filtrační jednotky jsou pomocí vnitřní dělící přepážky směřovány do spodní části filtračního zařízení tak, aby došlo ke rovnoměrnému prohřátí skříně filtrační jednotky. Spaliny prochází skrz filtrační médium směrem vzhůru do čisté komory filtru a následně výstupním otvorem do spalinového ventilátoru.

 

Keramické filtrační médium

 

Filtračními elementy jsou žáruvzdorné keramické tyče, které mají vysokou teplotní odolnost do 1200°C. Filtrační elementy jsou uvnitř filtrační skříně uspořádány vertikálně, s výstupem přefiltrovaných spalin ve vrchní části filtru. K separaci popele dochází na vnějším povrchu keramických tyčí. K regeneraci filtračních tyčí dochází proplachem pomocí pulzů tlakového vzduchu cyklicky během provozu filtrační jednotky.
Záchyt popele probíhá ve standardním provedení do integrovaných zásobníků popele, které obsluha kotle periodicky vyprazdňuje. U kotlů v nepřetržitém provozu jsou filtrační jednotky vybaveny systémem automatického vynášení popele. V nižších zástavbových výškách je vynášení odprašků řešeno pomocí pohyblivého dna filtru a následně šnekovým dopravníkem do popelnice.

 

Filtrační zařízení je tepelně izolované po celém plášti a je vybaveno elektrickým topným kabelem pro temperaci skříně filtru a zamezení kondenzace spalin v okamžiku náběhu či doběhu kotle při nízké teplotě spalin.


Filtrační zařízení nemusí být vybaveny jehlanovou výsypkou odprašků z důvodu nižších zástavbových rozměrů pro možnost instalace přímo do prostoru kotelny.

 

Umístění spalinového ventilátoru

 

Spalinový ventilátor je vždy umístěn za spalinovým filtrem do cesty přefiltrovaného plynu. Ovládání ventilátoru je řízeno v závislosti na podtlaku ve spalinovodu před napojením na kotel. Spalinový ventilátor pak pomocí frekvenčního měniče udržuje konstantní podmínky podtlaku tak, aby nebyla ovlivněna funkce kotle.


Spalinový filtr je vždy vybaven bypassem spalin, aby bylo možné při revizích a servisních kontrolách filtrační zařízení odstavit a provádět kontroly či opravy bez nutnosti odstavení kotle.

Zpět na reference
Inovace produktového portfolia

Inovace produktového portfolia

Neustále inovujeme naše výrobky na základě podnětů našich partnerů a technologických trendů.

Třetí rozměr pro projekční organizace

Třetí rozměr pro projekční organizace

K našim produktům poskytujeme veškeré podklady ve 3D STEP formátu pro zapracování do Vašich projektů.

Inteligentní řízení  technologie a dálková správa

Inteligentní řízení technologie a dálková správa

Monitorovat a řídit technologii pomocí dálkové správy zvyšuje uživatelský komfort klienta.

Technická podpora a odborné poradenství

Technická podpora a odborné poradenství

Každá aplikace si žádá svůj specifický produkt a my Vám rádi s jeho výběrem pomůžeme.