Konfigurátor

Vítejte v divizi Filtration

Jsme specialisté na průmyslové odsávání vzduchu. Od studie přes projekt až po realizaci.

G&G filtration, s.r.o.

Navrhujeme, projektujeme a realizujeme systémy průmyslového odprášení

Divize G&G filtration se zaměřuje na přímou komunikaci s klienty v oblasti návrhů a dodávek průmyslových filtračních jednotek. Mezi její činnosti patří tvorba technických a cenových nabídek, technické zaměření u klientů, řízení zakázek a realizaci zakázek, včetně závěrečného zaregulování a uvedení technologie do provozu. G&G filtration se také věnuje vývoji odprašovacích systémů a testování speciálních nových produktů pro budoucí aplikace. Navíc poskytuje technickou podporu svým partnerům při realizaci projektů.

Kontaktujte nás

Suchá filtrace prachu

Suchá filtrace patří mezi nejrozšířenější a nejpoužívanější způsoby filtrování prachu z průmyslových procesů. Pro tuto aplikaci vyrábíme velké množství typů filtračních jednotek, kde každá má své specifické použití u konkrétní aplikace. Vyrábíme patronové filtry pro jednodušší aplikace, látkové filtry pro náročnější aplikace a keramické filtry pro vysokoteplotní filtraci. U suchých látkových filtrů běžně dosahujeme zbytkového úletu hluboko pod 1mg/m3.

MOKRÁ SEPARACE PRACHU A KALOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Navrhujeme a vyrábíme systémy pro mokrou filtraci prachu. Technologie je vhodná všude tam, kde pro snížení prašnosti není možné použít suchá látkové filtry. Technologie je vhodná pro odprášení sušících bubnů, paletizačních linek, slévárenských technologií , olejových či vodních par. Technologii dodáváme včetně sedimentačních komor vodního kalu s automatickým systémem vyhrabování. Veškerá technologická zařízení, jako je vyhrabávání kalu, sedimentační nádrže, mokré cyklonové odlučovače, vyrábíme ve výrobním závodě G&G production. U mokré separace prachu dosahujeme čistoty vystupujícího vzduchu na úrovni 0,5 - 5 mg/m3 TZL.

Spalinové, vysokoteplotní filtry

Filtrační jednotky s keramickým filtračním médiem s odolností + 600°C, odolné proti jiskrám a zahoření

Filtry na spaliny G&G Ceramic JET jsou určeny pro odstraňování prachu ze spalin vznikajících hořením tuhých paliv ve spalovacích zařízeních. Díky své konstrukci jsou tyto filtrační jednotky vhodné pro odprašování kotlů na spalování biomasy. Základní charakteristikou těchto filtračních zařízení je odolnost vůči žhavým částicím a zbytkům nedopáleného paliva, které se objevují ve spalinách při spalování biomasy. Do filtrační jednotky vstupují spaliny, které jsou pomocí vnitřní přepážky směrovány do spodní části filtračního zařízení tak, aby došlo k rovnoměrnému prohřátí skříně filtrační jednotky. Spaliny poté prochází přes filtrační médium směrem vzhůru, do čisté komory filtru a následně výstupním otvorem do ventilátoru pro odvod spalin. U keramických filtrů běžně dosahujeme úrovně zbytkového úletu 0,5 - 5 mg/m3 TZL.

DEODORIZACE

Snižujeme zápach pomocí technologie studené plasmy renomovaného výrobce AEROX B.V.

Studená plazma je technologie, která se využívá pro odstraňování zápachu. Ideálně se využívá v průmyslových odvětrávacích systémech, jako jsou například technologické výduchy. Princip fungování je založen na vytvoření elektrického výboje v plynném médiu, které vede k vzniku iontů, volných elektronů, excitovaných atomů a molekul, UV záření a reaktivních částic. Tyto reaktivní částice a UV záření pak rozkládají organické látky a zápachové molekuly na jednodušší a nezávadné látky. Plazma se vytváří pomocí vysokonapěťových výbojů mezi dvěma elektrodami. Pomocí elektrického výboje se molekuly vzduchu (kyslík a dusík) rozpadají na jednotlivé atomy a ionty. Tyto atomy a ionty pak reagují se zápachovými molekulami a rozkládají je na jednodušší látky. V případě komína je tedy vzduch s nečistotami a zápachem veden přes studenou plazmu. Během průchodu plazmou dochází k rozkladu zápachových molekul a nečistot na jednodušší a nezávadné látky, které jsou pak vypouštěny do atmosféry.

Hledáme globální obchodní partnery: Spojte se s námi a rozšiřte své podnikání na mezinárodní úrovni

V dnešním propojeném světě je neustálým hledáním nových trhů a možností pro růst a expanzi. Proto se obracíme na potenciální obchodní partnery z celého světa, kteří mají zájem spolupracovat s námi v rámci naší vzájemné prosperující spolupráce.

Kontaktní formulář CZ
Mapa evropy

Naši partneři

Tenmat Ltd.
INDUFIL HUNGÁRIA KFT.
TEPLOTECHNA PRŮMYSLOVÉ PECE, s.r.o.
Luwex, a.s.
GreMi KLIMA, s.r.o.
TRANSPORTA Technology s.r.o.
ADK Klima s.r.o.
Deuzer
Všichni partneři