Konfigurátor
Reference

Modernizace aspirace sila

Naše realizace zakázky „modernizace aspirace sila je rozdělena do těchto okruhů:

  • Aspirace horních dopravních cest v sile o výkonu 12 600 m3/h
  • Aspirace dolních dopravních cest v sile 11 000 m3/h
  • Aspirace předčističky a čističky obilí 6 000 m3/h

 

U modernizace aspirace sila byla veškerá stávající aspirace (vzt. potrubí, ventilátory, odstředivé odlučovače atd. ) byla v celém rozsahu demontována. Každý okruh byl vybaven vlastním filtrem typu G&G Jet BAG s integrovaným ventilátorem. Všechny filtry byly osazeny na 8. patře strojovny.

 

Regenerace filtrační tkaniny je prováděna automaticky protiproudem tlakového vzduchu. Každý filtr je vybaven řídící jednotkou a diferenčním snímačem tlakové ztráty filtru, který dává při dosažení nastavené tlakové ztráty impuls k regeneraci. Výsyp odpadu je řešen pomocí rotačního podavače a propojen do stávajících cest odpadu.

 

Součástí realizace byly i rozsáhlé demontáže stávajících cyklonových odlučovačů, které byly umístěny na ocelové konstrukci z vnější strany sila. Pro demontáže byly využiti horolezci za asistence autojeřábu. Horolezci zároveň zajišťovali i demontáž části střechy objektu, kde vznikl otvor využívaný pro odstranění demontovaných částí technologie a spuštění nových filtračních jednotek a ventilátorů do prostoru strojoven. 

 

Použité filtrační jednotky typu G&G Jet BAG

 

Filtrační zařízení G&G Jet BAG jsou textilní filtrační jednotky vybavené automatickou regenerací filtračního média pomocí protiproudu tlakového vzduchu. Ze zkušeností z jednotlivých aplikací ve dosahuje životnost filtračního média více než 20 000 provozních hodin, bez nutnosti jakéhokoliv manuálního dočišťování. Filtrační médiem jsou ploché, hladké rukávce z netkané textilie o plošné hmotnosti 550 g/m2. Filtrační médium neobsahuje záhyby, ve kterých by docházelo k usazování prachu. Zároveň je velmi mechanicky odolné proti protržení či prodření. Hodnota zbytkového úletu prachových částic se pohybuje v rozmezí od 0,25 mg/m3 do 5 mg/m3 v závislosti na odsávaném prachu. Filtrační zařízení je vybavené buď zásobníkem na odpad o objemu 50 litrů, nebo výsypem odpadu přes rotační podavač do BIG-BAGu, nebo v provedení dle konkrétní poptávky. Filtry G&G Jet BAG vyrábíme i v provedení pro odsávání explozních prachů.

Zpět na reference
Inovace produktového portfolia

Inovace produktového portfolia

Neustále inovujeme naše výrobky na základě podnětů našich partnerů a technologických trendů.

Třetí rozměr pro projekční organizace

Třetí rozměr pro projekční organizace

K našim produktům poskytujeme veškeré podklady ve 3D STEP formátu pro zapracování do Vašich projektů.

Inteligentní řízení  technologie a dálková správa

Inteligentní řízení technologie a dálková správa

Monitorovat a řídit technologii pomocí dálkové správy zvyšuje uživatelský komfort klienta.

Technická podpora a odborné poradenství

Technická podpora a odborné poradenství

Každá aplikace si žádá svůj specifický produkt a my Vám rádi s jeho výběrem pomůžeme.