Odprášení linky na drcení autovraků

Partner: Odprášení linky na drcení autovraků

Odprášení dochází v bubnu třídiče, kde dochází k rozbíjení vstupního materiálu na menší části. Třídící linka slouží k separaci jednotlivých složek drceného šrotu. Opakovaným přesypáváním šrotu v separačním bubnu dochází účinkem cirkulujícího proudu vzdušiny k strhávání lehkých frakcí (textil, plasty apod.).

Vzdušina je dále vedena do cyklónových odlučovačů, kde dojde k odloučení hrubých částic lehké frakce. Takto zachycené hrubé částice jsou turniketovými podavači vyneseny ven z okruhu cirkulace. Vzdušina je z výstupu cyklónů nasávána cirkulačním ventilátorem, který ji vhání zpět do třídící linky.

Část vzdušiny z potrubí propojujícího cyklóny a cirkulační ventilátor je odsávána odtahovým ventilátorem. Vzduch projde přes stupeň sekundárního čištění do komínu, a je vypuštěn do ovzduší. Odsávané množství vzdušiny je průběžně nahrazováno vzduchem z haly nasávaným do třídící linky přes otvory pro vstup a výstup tříděného materiálu.

Primární odlučování

Primární odlučování je řešeno jako sada paralelně umístěných cyklónů.  Jedná se o soustavu čtyř mechanických odlučovačů prachových částic.  Cyklony pro odloučení prachu využívají odstředivé síly působící na prachové částice unášené v odsávané vzdušnině. Vstupující směs vzduch s prachem vstupuje do cyklónového odlučovače ve vrchní části – do excentrického náběhu. Náběh uvede tuto směs do rotace kolem osy cyklónu. Prachové částice vlivem odstředivé síly klouzají po vnitřní ploše tubusu cyklónového odlučovače. Vlivem gravitace jsou unášeny směrem dolů k přírubě výsypu. Vzduch odchází ve vrchní části cyklónového odlučovače. Pro správnou funkci cyklónu je zajištěno tlakové oddělení výsypu odpadu od okolního prostředí. Oddělení je realizováno  pomocí rotačních podavačů. Podavače zajišťují, aby nedocházelo k ovlivňování proudění uvnitř cyklónu či úniku vzduchu skrz hrdlo výsypu.

Sekundární odlučování

Pro odloučení jemných částic je instalován sekundární stupeň čistění. Jedná se o soustavu čtyř dvojic mechanických odlučovačů prachových částic. Cyklony pro odloučení prachu využívají odstředivé síly působící na prachové částice unášené v odsávané vzdušnině. Vstupující směs vzduch s prachem vstupuje do cyklónového odlučovače ve vrchní části – do excentrického náběhu, který uvede tuto směs do rotace kolem osy cyklónu. Prachové částice vlivem odstředivé síly klouzají po vnitřní ploše tubusu cyklónového odlučovače a vlivem gravitace jsou unášeny směrem dolů k přírubě výsypu. Vzduch odchází ve vrchní části cyklónového odlučovače.

Každá dvojice představuje dva sériově řazené cyklonové odlučovače, kdy výstup prvního odlučovače je veden do vstupu druhého odlučovače. Výsyp z cyklonu je řešen pomocí expanzní nádoby, která má za úkol uklidnění rotace odlučovaného materiálu před jeho vstupem do rotačního podavače. Celkem bylo vyrobeno a nainstalováno přes 100 tun technologických zařízení a ocelových konstrukcí.

Realizace zakázky:

  • Tvorba projektové, konstrukční a výrobní dokumentace – G&G filtration CZ s.r.o.
  • Výroba dílů – G&G filtration s.r.o. (SK)
  • Montážní činnosti a koordinace práce – V-Dusting, s.r.o.
  • Našim objednatelem a partnerem je společnost:  GreMi Klima.

 

Další reference

Aluminium Cutting – ExactCut, s.r.o.

Dedusting of large casting blasters – Slévárna Kuřim, a.s.

Partner: Dedusting of large casting blasters – Slévárna Kuřim, a.s.

Chcete se stát partnerem?

Partnerstvím získáte přístup do online katalogu pro partnery včetně cenových informací, automaticky generovaným nabídkám a jejich historii. Vyplňte prosím kontaktní formulář níže. Naše obchodní oddělení Vás bude kontaktovat.