Engineering

Deodorizace

Deodorizace

Zabýváme se studiemi a poradenstvím v oblasti odstranění nepříjemných zápachů v různých průmyslových provozech a odvětvích – deodorizace. Jedná se zejména o odstranění látek typu sirovodík – H2S, amoniak – NH3, merkaptany, těkavé látky apod. .

Zpracování studie realizuje naše divize engineering, viz kontakt.

 • Odstranění zápachů na čistírnách odpadních vod
 • Skladování, úprava a sušení kalů z výrobního průmyslu
 • Zpracování zbytkové vody obsahující směs vody a odpadů
 • Recyklace odpadů
 • Bioplynové stanice
 • Dřevozpracující průmysl
 • Odstranění zápachu čpavku v uhelných elektrárnách po aplikaci metody SNCR


V praxi se nejčastěji používají tyto principy:
 • Regenerativní tepelná oxidace
 • Rekuperativní tepelná oxidace
 • Ionizace
 • Fotokatalytická oxidace
 • Metoda studené plazmy
 • Instalace biofiltrů


Samostatnou skupinu tvoří postupy při odstranění zápachu čpavku v uhelných elektrárnách po aplikaci metody SNCR. Metoda je založená na systému vícestupňového míchání odloučeného popílku a současném dávkování vody a vápna do systému míchání a následnému uvolňování a jímání čpavku. Vlhký popílek, který je zbaven amoniaku, je poté zaveden do sušící komory a následně pneumaticky dopravován do sila skladování.