Konfigurátor
Aplikace

Energeticky úsporné systémy čištění vzduchu v průmyslových halách

Energeticky úsporné systémy čištění vzduchu v průmyslových halách

Popis aplikace

Decentrální odsávání - systém lokálního čištění vzduchu

Naše společnost uvádí na trh systémy decentrálního odsávání, a to z důvodu rostoucího tlaku na úsporu CO2, resp. na úsporu elektrické energie ve výrobním procesu.

 

Proč se zaměřujeme přímo na tuto oblast?

 • Technologie odsávání je nevýrobní zařízení, nepřináší vyšší přidanou hodnotu výrobku, nezkracuje výrobní časy. Přesto je nevyhnutelnou součástí výrobní linky proto, aby zajišťovalo zdravé pracovní a životní prostředí.
 • Systémy centrálního odsávání jsou vybaveny vysokotlakými ventilátory, které slouží pro překonání veškerých tlakových ztrát vzduchotechnického systému jako jsou tlakové ztráty odsávacích přípravků, tlakové ztráty odsávacích potrubí, tlakové ztráty samotného filtračního média a v neposlední řadě tlakové ztráty výdechových prvků (dýz, potrubí a textilních rukávců).
 • Energetická náročnost u centrálních odsávacích systémů je při standardním tlaku ventilátorů 3500 Pa cca 1,3 kW a více, na 1000 m3/h odsávaného a filtrovaného vzduchu. Poměrem lze kW náročnost rozdělit na 10% pro tlakovou ztrátu odsávacích přípravků, 35% pro tlakovou ztrátu odsávacího potrubí, 30% pro tlakovou ztrátu filtru, 20% pro tlakovou ztrátu výduchového traktu a 5% pro netěsnosti centrálního vedení.
 • Běžný centrální systém o výkonu 100 000 m3/h má instalovaný výkon cca 130 až 150 kW.  Odsávání je často jedním z největších spotřebičů elektrické energie ve výrobním závodě, kde může tvořit až 20–35% celkové spotřeby elektrické energie.

 

Jaké je řešení odsávání s nejnižší energetickou náročností?

 • Řešením je použití decentrálního systému odsávání, kdy nad každým pracovištěm či robotickou buňkou je umístěna speciálně vyvinutá lokální filtrační jednotka, odsávající přímo z prostoru robotické buňky. Neobsahuje žádné odsávací přípravky, odsávací ani výduchové potrubí. Je vybavena ventilátorem s tlakem 1000 Pa, který překonává pouze a jen tlakovou ztrátu filtračního média a krátkého odsávacího potrubí. Regenerace filtračního média je řešena automatickým proplachem tlakovým vzduchem a odvod odprašků je řešen centrálním vysavačem.
 • Použitím decentrálního systému odsávání lze snížit instalovaný výkon k 0,5 kW na 1000 3/h odsávaného a filtrovaného vzduchu.
 • Ve svařovně s odsávacím výkonem 100 000 m3/h bude s použitím decentrálního odsávacího systému spotřeba 50 kW a bude dosažena úspora 80 až 100 kW oproti systému s centrálním odsáváním. To představuje úsporu 1,28 MWh denně při 16hodinovém provozu.
 • Ještě důležitější z hlediska budoucnosti je skutečná úspora CO2, použitelná při tvorbě ESG certifikátu. Při úspoře elektrické energie ve výši 1,28 MWh denně, dojde k úspoře tvorby 0,52 t CO2. To znamená roční úsporu 130 t CO2.
 • Úspora el. energie více než 60%
 • Instalace bez odsávacích potrubí
 • Variabilita pracovišť
 • Centralizace odprašků na jedno místo
Poptávka Nakonfigurovat
Zpět na aplikace

Decentrální odsávání svařovacích robotů

Energeticky úsporné řešení odsávání s velkou variabilitou pracovních stanic, 2000 m3/h = 1005 W

Systém je složen z lokálních filtračních jednotek EcoAirCleaner a jedné vysavačové jednotky Vacuum JET. Lokální filtrační jednotky jsou umístěny na stropu robotických buněk a krátkým odsávacím potrubím. Každá lokální jednotka zajišťuje odsávání a filtraci svařovacího kouře přímo z dané buňky svařovacího robota. Vzduch je filtrován na filtrační patroně, kde dochází k separaci prachových a aerosolových nečistot. Filtrační patrona je regenerována tlakovým vzduchem systéme automatické regenerace v závislosti na tlakové ztrátě filtrační patrony. Prach je hromaděn v zásobníku filtru a periodicky vysáván do vysavačové jednotky. Přefiltrovaný vzduch je vydechován směrem vzhůru, nad svařovací buňkou - do prostoru haly. Jednotlivé lokální filtrační jednotky komunikují s centrálním vysoko podtlakovým filtrem pomocí Modbus. Jeden vysokopodtlakový centrální filtr je schopen obsloužit a centralizovat prach až ze 100 ks lokálních filtrů.

Decentrální filtrace svařovacích prostorů

Energeticky úsporné řešení čištění vzduchu ve svařovně, 5000m3/h = 2034W

Oproti konvenčnímu řešení prostorového odsávání, kdy je vzdušnina odsávána nad pracovními stanicemi v prostoru pod stropem a dopravována do centrální filtrační jednotky dlouhými potrubními rozvody je naše řešení jednodušší a energeticky úsporné. Pod strop haly jsou nad jednotlivé pracovní prostory instalovány lokální filtrační jednotky EcoAirCleaner, které zajišťují filtraci vzduchu přímo pod stropem svařovny. Prostor výrobní haly není zastavěn složitými potrubními rozvody. Odvod prachu z podstropních jednotek je řešen centralizací odpadu vysokotlakým vysavačovým systémem Vacuum JET. Přefiltrovaný vzduch je z jednotek je vyduchován jednotkou zpět do prostoru haly. Veškeré filtrační jednotky decentrálního systému spolu komunikují přes ModBus a jsou ovládány z jednoho centrálního místa. Jedná se o námi vyvinutý systém, který významným způsobem šetří náklady na elektrickou energii. Systém je jednoduše rozšiřitelný doplněním dalších jednotek a připojením k centralizaci odpadu.

Inovace produktového portfolia

Inovace produktového portfolia

Neustále inovujeme naše výrobky na základě podnětů našich partnerů a technologických trendů.

Třetí rozměr pro projekční organizace

Třetí rozměr pro projekční organizace

K našim produktům poskytujeme veškeré podklady ve 3D STEP formátu pro zapracování do Vašich projektů.

Inteligentní řízení technologie a dálková správa

Inteligentní řízení technologie a dálková správa

Monitorovat a řídit technologii pomocí dálkové správy zvyšuje uživatelský komfort klienta.

Technická podpora a odborné poradenství

Technická podpora a odborné poradenství

Každá aplikace si žádá svůj specifický produkt a my Vám rádi s jeho výběrem pomůžeme.