Konfigurátor
Aplikace

Optimalizace a regenerace keramických spalinových filtrů

Optimalizace a regenerace keramických spalinových filtrů

Popis aplikace

Ve spolupráci s partnerem projektu - VUT

Odprášení a filtrace spalin z kotle na spalování uhlí či biomasy je vzhledem k neustále přísnějším požadavkům na vypouštění tuhých znečisťujících látek (TZL) do ovzduší velmi významné téma. Většina provozovaných kotlů na biomasu, převážně staršího data výroby je vybavena pouze cyklonovými odlučovači či multicyklony. Tyto technologie záchytu popele ze spalin nedosahují požadované účinnosti odloučení a kotle tak přesahují povolené emise TZL. Odprášení spalin z kotlů na biomasu je specifické velkým výskytem nedopalu v podobě nedohořených částic pilin, kůry či dřevní štěpky. Odprášení velkých kotlů na štěpku je výhodné řešit pomocí elektrostatických filtrů. U menších kotlů s výkonem od 300 kW do cca 2 MW je pořízení elektrostatického filtru investičně nákladné, a proto se odprášení řeší mechanickými filtry. Mechanické látkové filtry jsou však pro odprášení biomasových kotlů naprosto nevhodné, jelikož jsou velice náchylné k zahoření filtračního média, a to i přes použití speciálních vysokoteplotních tkanin. Cílem projektu je vývoj a optimalizace filtračních jednotek pro odprášení spalin využívající keramické filtrační tyče. Ty jsou na rozdíl od tkaninových médií odolné vůči zahoření a schopny provozu až do teploty 900 °C. Problémy v reálných aplikacích však stále zůstávají. Především je to nalezení optimální filtrační plochy, regenerace zaneseného filtru za provozu, uspořádání filtračních elementů, možnost servisního zásahu bez nutnosti odstavení kotle, doladění systému automatického vynášení popele apod. Díky provedené optimalizaci lze dále vysokoteplotní filtrace rozšířit na další aplikace jako odprášení spalin ve spalovnách nebezpečného odpadu, filtrace ze sklářských a cementářských pecí, odprášení při pálení cihel či tavících pecí železných a neželezných kovů a další speciální aplikace. Vznikne tak unikátní technologie s odsávacím výkonem až 16 000 m3/h nemající na poli vysokoteplotní filtrace obdoby. Pro podrobnější informace navštivte následující web: Projekt - Optimalizace a regenerace keramických spalinových filtrů – VUT.

Poptávka Nakonfigurovat
Zpět na aplikace
Inovace produktového portfolia

Inovace produktového portfolia

Neustále inovujeme naše výrobky na základě podnětů našich partnerů a technologických trendů.

Třetí rozměr pro projekční organizace

Třetí rozměr pro projekční organizace

K našim produktům poskytujeme veškeré podklady ve 3D STEP formátu pro zapracování do Vašich projektů.

Inteligentní řízení  technologie a dálková správa

Inteligentní řízení technologie a dálková správa

Monitorovat a řídit technologii pomocí dálkové správy zvyšuje uživatelský komfort klienta.

Technická podpora a odborné poradenství

Technická podpora a odborné poradenství

Každá aplikace si žádá svůj specifický produkt a my Vám rádi s jeho výběrem pomůžeme.