Konfigurátor
Aplikace

Odsávání kouře při svařování

Odsávání kouře při svařování

Popis aplikace

PROBLEMATIKA PROCESU ODSÁVÁNÍ SVAŘOVACÍCH DÝMŮ

Odsávání procesu svařování je klíčové pro udržení čistého pracovního prostředí v rámci výrobní haly. Filtrační jednotky, které vyrábíme, jsou ideální pro odsávání kouře, prachu, dýmů a aerosolů generovaných při svařování kovů. Svařovací dým obsahuje nebezpečné látky pro lidské zdraví, jako jsou oxidy kovů a jejich slitin, které mají velikost PM 2,5 a mohou být škodlivé pro lidský organismus. Tyto částice svařovacích dýmů mohou být karcinogenní a způsobovat trvalé zdravotní problémy.

 

Pro odsávání svařovacích pracovišť neexistuje univerzální řešení. Je nutné brát v úvahu výrobní program klienta, velikost svařenců a svařovací postupy. Zároveň je třeba zajistit dostatečný odtah svařovacího dýmu tak, aby se pracovníci s ním co nejméně setkávali. Pro efektivní odsávání ve svařovnách není rozhodujícím faktorem typ použitého filtru ani jeho výrobce. Nejdůležitější je správně stanovit množství odsávaného vzduchu a navrhnout adekvátní odsávací zařízení. Platí, že čím blíže zdroji odsávání probíhá, tím lépe a efektivněji se kouř zachytává. 

Poptávka Nakonfigurovat
Zpět na aplikace

ŘEŠENÍ ODSÁVÁNÍ PRO VELKÁ SVAŘOVACÍ PRACOVIŠTĚ

Velká svařovací pracoviště, kde se vyrábějí rozměrné svařence, představují značnou výzvu pro zajištění ideálního odsávání. Jedním z možných řešení jsou odsávací ramena s prodlužovacími rameny, která pokrývají celý pracovní prostor. Protože však svářeči ramena často odmítají používat, navrhujeme systémy centrálního, podstropního odsávání. Sběrné potrubí je umístěno pod stropem a přefiltrovaný vzduch vracíme k úrovni podlahy.

DWG, STEP, IFC modely

Řešení odsávání pro lokální svařovací pracoviště

U lokálních svařovacích pracovišť, kde dochází ke svařování menších svařenců, je možné instalovat odsávací zákryty, které zachytí téměř veškerý svařovací dým. Tato řešení jsou vhodná pro pracoviště oprav po robotickém svařování nebo malé lokální svařovací pracoviště do velikosti svařence max 2 metry. U odsávacího stolu je instalována odsávací digestoř se spodním a vrchním záchytem svařovacího kouře. Odsávací efekt zajišťuje odklon stoupajícího dýmu směrem od pracovníka. Svářeč je díky dostatečnému tahem odsávacího systému zcela chráněn a nemusí mít vlastní přívod filtrovaného vzduchu do svařovací masky.

Řešení odsávání svařovacích robotů

Robotická pracoviště jsou v dnešní době velmi rozšíření především v automotive průmyslu. Odsávání svařovacích robotů, které jsou umístěné v uzavřených buňkách je řešeno odsávací digestoří umístěnou pod stropem buňky v prostoru nad svařovaným dílem. U odsávání svařovacích robotů klademe velký důraz na zabezpečení proti vniknutí jisker do filtračního zařízení a snížení rizika zahoření ve filtru instalací dávkovací stanice sorbentu.

DWG, STEP, IFC modely

Řešení odsávání bodovacích robotů

Seskupení bodovacích robotů tvořící rozsáhlá pracoviště s jednotlivými místy bodového svařování. Kouří se prakticky všude a ve velmi malých intenzitách. Naše stanovisko po mnohých realizacích je, že kvalitně odsát bodovky systémem lokálního odsávání NENÍ MOŽNÉ. Kouř vznikající u bodového svařování je pohybem výrobků pomocí manipulátoru neustále rozháněn do prostoru. U bodovacích kleští, které jsou vybaveny lokálními odsávacími přípravky je jednoznačně vidět, že účinnost odsávání dosahuje nanejvýše 10 %. Dalším významným problémem jsou polohy robotů, čekající na uvolnění zásobníku výrobků. V tomto případě se robot s kouřícím výrobkem zastaví ve vrchní pozici a čeká na uvolnění zásobníku. V této poloze výrobek dokuřuje a kouř se šíří do prostoru. Naše řešení je celou skupinu bodovacích robotů uzavřít pomocí čiré plachty do jednoho technologického prostoru. Plachty tvoří stěny odsávaného prostoru, strop haly je stropem uzavřeného prostoru. Plachta tvoří uzavřený prostor nad robotickými pracovišti, ze kterého odsáváme znečištěný vzduch. Systém odsávání pracuje tak, že z prostoru bodovacích robotů vzduch odsáváme a po přefiltrování vracíme vzdušninu zpět do prostoru haly. Tím je vyloučeno šíření kouře od bodovek směrem do prostoru, kde jsou již přítomni pracovníci obsluhy.

Hledáme globální obchodní partnery: Spojte se s námi a rozšiřte své podnikání na mezinárodní úrovni

V dnešním propojeném světě je neustálým hledáním nových trhů a možností pro růst a expanzi. Proto se obracíme na potenciální obchodní partnery z celého světa, kteří mají zájem spolupracovat s námi v rámci naší vzájemné prosperující spolupráce.

Kontaktní formulář CZ
Mapa evropy
Inovace produktového portfolia

Inovace produktového portfolia

Neustále inovujeme naše výrobky na základě podnětů našich partnerů a technologických trendů.

Třetí rozměr pro projekční organizace

Třetí rozměr pro projekční organizace

K našim produktům poskytujeme veškeré podklady ve 3D STEP formátu pro zapracování do Vašich projektů.

Inteligentní řízení  technologie a dálková správa

Inteligentní řízení technologie a dálková správa

Monitorovat a řídit technologii pomocí dálkové správy zvyšuje uživatelský komfort klienta.

Technická podpora a odborné poradenství

Technická podpora a odborné poradenství

Každá aplikace si žádá svůj specifický produkt a my Vám rádi s jeho výběrem pomůžeme.