Konfigurátor
Aplikace

Odsávání recyklačních provozů

Odsávání recyklačních provozů

Popis aplikace

PROBLEMATIKA PROCESU ODSÁVÁNÍ RECYKLAČNÍCH PROVOZŮ

Řešíme problematiku odsávání recyklačních provozů. Recyklace materiálu je proces nakládání s odpadem, který vede k jeho opětovnému využití. V procesu recyklace je vždy vstupní materiál technologicky dělen na nepoužitelný odpad a výstupní surovinu, která slouží pro následné cyklické zpracování. Velké množství prachu doprovází prakticky celý proces recyklace, a to od příjmu materiálu až po balení výstupního produktu.

Poptávka Nakonfigurovat
Zpět na aplikace

Jak se odlišuje odsávání recyklace od jiných provozů?

Odsávání recyklačních provozů je specifické pro nehomogenní prach, zvláště při recyklaci komunálního odpadu, jenž se mění podle ročních období. V zimě obsahuje více popela, v létě je popel minimální. Odsávací systém tak musí být regulovatelný pro různé provozní stavy. Mezi odsávaným prachem jsou igelitové sáčky a lehké frakce papírových obalů, které působí problémy ve filtračních jednotkách, zanášejí výsypku filtru a mohou způsobit zahlcení filtrační jednotky. Aby se tomu předešlo, instalujeme před filtrační jednotku rotační separátory, které oddělí tento odpad. Ten pak končí pod separátorem, odkud je odváděn do lisu nebo kontejneru, a do filtrační jednotky pokračují pouze prachové částice.

Na co si dávat pozor u odsávání recyklačních provozů?

Nejdůležitější je před realizací odsávání linku důkladně pochopit. Prodiskutovat funkci každého stroje a navrhnout pro něj správný odsávací přípravek a odsávací výkon. Nesmí se na nic zapomenout, a to od příjmu materiálu, plnících míst, přesypů pásových dopravníků, drtičů, třídičů, granulátorů. Každá technologická část musí být odsávána vlastním, specifickým způsobem, aby nedošlo k odsávání produktu místo nežádoucího prachu. I jedno nevhodně navržené či špatně zregulované odsávací místo může znamenat významnou ztrátu výsledného produktu. Nesmí se zapomenout na prostředí s nebezpečím výbuchu. Tím, že není možné přesně definovat vstupní materiál, je nutné předpokládat, že může docházet o odsávání explozního materiálu a tomuto stavu přizpůsobit celou technologii. Nesmí se zapomenout na vlhkost odsávaného média. Hlavně v zimním období může docházet uvnitř potrubních rozvodů a filtračního zařízení ke kondenzaci vlhkého vzduchu na stěnách filtru a výsypky. Kondenzát způsobuje přimrzání lišt rotačního podavače a materiálu uvnitř výsypky. Pro zamezení kondenzace je nutné filtrační systém a odsávací potrubí tepelně izolovat a výsypku vybavit vyhříváním.

Hledáme globální obchodní partnery: Spojte se s námi a rozšiřte své podnikání na mezinárodní úrovni

V dnešním propojeném světě je neustálým hledáním nových trhů a možností pro růst a expanzi. Proto se obracíme na potenciální obchodní partnery z celého světa, kteří mají zájem spolupracovat s námi v rámci naší vzájemné prosperující spolupráce.

Kontaktní formulář CZ
Mapa evropy
Inovace produktového portfolia

Inovace produktového portfolia

Neustále inovujeme naše výrobky na základě podnětů našich partnerů a technologických trendů.

Třetí rozměr pro projekční organizace

Třetí rozměr pro projekční organizace

K našim produktům poskytujeme veškeré podklady ve 3D STEP formátu pro zapracování do Vašich projektů.

Inteligentní řízení  technologie a dálková správa

Inteligentní řízení technologie a dálková správa

Monitorovat a řídit technologii pomocí dálkové správy zvyšuje uživatelský komfort klienta.

Technická podpora a odborné poradenství

Technická podpora a odborné poradenství

Každá aplikace si žádá svůj specifický produkt a my Vám rádi s jeho výběrem pomůžeme.