Konfigurátor
Aplikace

Odsávání hliníkového prachu

Odsávání hliníkového prachu

Popis aplikace

PROBLEMATIKA PROCESU ODSÁVÁNÍ HLINÍKOVÉHO PRACHU

Hliníkový prach vznikající při broušení, nebo leštění hliníkových profilů tvoří společně se vzduchem vysoce explozní směs. Hliníkový prach je nebezpečný nejen ve vznosu, ale i úsady tohoto prachu v prostoru výrobního stroje či brousícího automatu můžou být vysoce nebezpečné.

 

Odsávání hliníkového prachu má v odsávacích systémech pevně stanovená pravidla. Pravidla jsou stanovena evropskými směrnicemi ATEX. Tyto směrnice jsou právním předpisem o návrhu, prodeji a provozování zařízení a ochranných systémů určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu.  Při odsávání explozního hliníkového prachu je nutné především dodržet minimální předepsanou rychlost v odsávacím potrubí tak, aby bylo vyloučeno tvorbě úsad v sacím potrubí. Filtrační systém musí být vybaven bezpečnostními prvky pro uvolnění výbuchu. Sací potrubí musí být opatřeno ochranou proti šíření tlakové vlny ke zdrojům odsávání. Celá sestava musí být tlakově odolná tak, aby případný výbuch ve filtrační jednotce jednotlivé části nepoškodil.

Poptávka Nakonfigurovat
Zpět na aplikace

Omezená možnost regulace výkonu

Velikost filtračních jednotek navrhujeme a vyrábíme dle potřeby odsávacího výkonu pro dané stroje. Vždy se snažíme pochopit souběhy jednotlivých strojů, pokud jich je k odsávacímu systému připojeno více. Vzhledem k směrnicí ATEX stanovené minimální rychlosti totiž nelze odsávací výkon regulovat dle počtu aktivně využívaných strojů s využitím centrálního odsávacího potrubí. Docházelo by tím ke snížení rychlosti v sacím potrubí a tím by byl systém nevyhovující. Existuje ale řešení.

Naše jednotky pro odsávání hliníkového prachu

Naše filtrační jednotky pro odsávání hliníkového prachu jsou vybaveny plochými filtračními hadicemi z antistatického materiálu. Tlaková odolnost skříně filtrační jednotky je ověřena hodnotou 40 kPa. Filtrační jednotky pro odsávání hliníkového prachu vybavujeme průtržnými odlehčovacími membránami s uvolňovacím tlakem 10 kPa. Při instalaci filtračních jednotek filtrujících explozní prach uvnitř pracovní haly, jsou průtržné membrány doplněny o zhášecí koše plamene. Filtrační jednotky jsou vybaveny automatickou regenerací filtračního média pomocí tlakového vzduchu, ovládanou dle tlakové ztráty filtru. Výsyp a sběr odpadu navrhujeme dle požadavku klienta a dle předpokládaného množství separovaného prachu.

Hledáme globální obchodní partnery: Spojte se s námi a rozšiřte své podnikání na mezinárodní úrovni

V dnešním propojeném světě je neustálým hledáním nových trhů a možností pro růst a expanzi. Proto se obracíme na potenciální obchodní partnery z celého světa, kteří mají zájem spolupracovat s námi v rámci naší vzájemné prosperující spolupráce.

Kontaktní formulář CZ
Mapa evropy
Inovace produktového portfolia

Inovace produktového portfolia

Neustále inovujeme naše výrobky na základě podnětů našich partnerů a technologických trendů.

Třetí rozměr pro projekční organizace

Třetí rozměr pro projekční organizace

K našim produktům poskytujeme veškeré podklady ve 3D STEP formátu pro zapracování do Vašich projektů.

Inteligentní řízení  technologie a dálková správa

Inteligentní řízení technologie a dálková správa

Monitorovat a řídit technologii pomocí dálkové správy zvyšuje uživatelský komfort klienta.

Technická podpora a odborné poradenství

Technická podpora a odborné poradenství

Každá aplikace si žádá svůj specifický produkt a my Vám rádi s jeho výběrem pomůžeme.