Konfigurátor
Aplikace

Filtrace spalin kotlů na biomasu

Filtrace spalin kotlů na biomasu

Popis aplikace

PROBLEMATIKA PROCESU FILTRACE SPALIN KOTLŮ NA BIOMASU

Odprášení a filtrace spalin z kotle na spalování uhlí či biomasy je vzhledem k neustále přísnějším požadavkům na vypouštění tuhých znečisťujících látek do ovzduší velmi významné téma. Většina provozovaných kotlů na biomasu, převážně staršího data výroby je vybavena pouze cyklonovými odlučovači či multicyklony. Tyto technologie záchytu popele ze spalin nedosahují požadované účinnosti odloučení a kotle tak přesahují povolené emise TZL. Odprášení spalin z kotlů na biomasu je specifické velkým výskytem nedopalu v podobě nedohořených částic pilin, kůry či dřevní štěpky.

 

Odprášení velkých kotlů na štěpku je výhodné řešit pomocí elektrostatických filtrů, u menších kotlů s výkonem od 300 kW do cca 2 MW je pořízení elektrostatického filtru investičně nákladné, a proto se odprášení řeší mechanickými filtry. Mechanické látkové filtry ale po předchozích aplikacích pro odprášení biomasových kotlů naprosto vylučujeme, jelikož jsou velice náchylné k zahoření filtračního média, a to i přes použití speciálních vysokoteplotních tkanin. Pro odprášení menších kotlů na biomasu vyrábíme a instalujeme filtrační jednotky s keramickým filtračním médiem. Tyto filtry G&G Ceramic JET jsou odolné vůči zahoření s odolností až do 900°C.

Poptávka Nakonfigurovat
Zpět na aplikace

Odprášení kotlů keramickými filtry

Pro dosažení hodnoty zbytkového úletu TZL 0,2 - 2 mg/m3

Spalinové filtry G&G Ceramic JET jsou určeny k odprášení spalin vznikajících hořením tuhých paliv ve spalovacích zdrojích. Díky své konstrukci jsou filtrační jednotky používány pro odprášení kotlů na spalování biomasy. Základní charakteristikou filtračních zařízení je odolnost vůči žhavým částicím a zbytkům nedohořelého paliva, které se vyskytují ve spalinách při spalování biomasy. Spaliny vstupují do filtrační jednotky jsou pomocí vnitřní dělící přepážky směřovány do spodní části filtračního zařízení tak, aby došlo ke rovnoměrnému prohřátí skříně filtrační jednotky. Spaliny prochází skrz filtrační médium směrem vzhůru do čisté komory filtru a následně výstupním otvorem do spalinového ventilátoru.

DWG, STEP, IFC modely

Vysoká odolnost proti poškození ohněm

Filtrační jednotky jsou vybaveny vysokoteplotně odolným filtračním médiem - keramickými tyčemi. Tyto keramické tyče jsou odolné proti zahoření. Filtrační jednotku je možno bezpečně umístit i do prostoru kotelny.

DWG, STEP, IFC modely

Hledáme globální obchodní partnery: Spojte se s námi a rozšiřte své podnikání na mezinárodní úrovni

V dnešním propojeném světě je neustálým hledáním nových trhů a možností pro růst a expanzi. Proto se obracíme na potenciální obchodní partnery z celého světa, kteří mají zájem spolupracovat s námi v rámci naší vzájemné prosperující spolupráce.

Kontaktní formulář CZ
Mapa evropy
Inovace produktového portfolia

Inovace produktového portfolia

Neustále inovujeme naše výrobky na základě podnětů našich partnerů a technologických trendů.

Třetí rozměr pro projekční organizace

Třetí rozměr pro projekční organizace

K našim produktům poskytujeme veškeré podklady ve 3D STEP formátu pro zapracování do Vašich projektů.

Inteligentní řízení  technologie a dálková správa

Inteligentní řízení technologie a dálková správa

Monitorovat a řídit technologii pomocí dálkové správy zvyšuje uživatelský komfort klienta.

Technická podpora a odborné poradenství

Technická podpora a odborné poradenství

Každá aplikace si žádá svůj specifický produkt a my Vám rádi s jeho výběrem pomůžeme.