Engineering

Zajišťujeme kompletní studie a poradenství v oblasti průmyslové filtrace, čištění odpadních plynů a spalin v různých průmyslových odvětvích. Dále se zabýváme zpracováním studií zaměřených na technologie odstranění nepříjemných zápachů vznikajících při zpracování a skladování různých těžko rozložitelných (oxidovatelných) zapáchajících látek.

Engineering
Průmyslová filtrace
01

PRŮMYSLOVÁ FILTRACE


Průmyslové filtry dosahují ze všech odlučovačů nejvyšších odlučivostí a tím i nejnižších výstupních koncentrací pod 1 mg/m3. Průmyslové filtry se liší dle tvaru a technického provedení filtračních elementů. V praxi rozlišujeme filtry (hadicové, patronové, kapsové, lamelové atd.). Průmyslové filtry se mohou lišit i způsobem regenerace filtračních elementů.
Přestavba elektrostatických odlučovačů
02

PŘESTAVBA ELEKTROODLUČOVAČŮ NA LÁTKOVÉ FILTRY


Zabýváme se studiemi a poradenstvím zaměřujících se na přestavbu stávajících elektrostatických odlučovačů na účinnější tkaninové filtry a to v různých průmyslových provozech jako jsou (elektrárny, teplárny, slévárny, cementárny atd.). Zpracováváme studie pro malé lokální zdroje až po velké průmyslové bloky a to v rozmezí průtoků spalin od 20 000 – 3 000 000 m3/h.
studie čištění spalin
03

ČIŠTĚNÍ SPALIN A ODPADNÍCH PLYNŮ


Zabýváme se studiemi a poradenstvím zaměřujících se na technologie pro snížení a odstranění koncentrace látek SOx, NOx, PCDD, PCDF, VOC a TZL v různých průmyslových provozech jako jsou (elektrárny, teplárny, spalovny odpadů, slévárny, cementárny atd.). Zpracováváme studie pro malé lokální zdroje až po velké průmyslové bloky a to v rozmezí průtoků spalin od 10 000 – 3 000 000 m3/h. Dále se zabýváme studiemi modernizací a intenzifikací stávajících zdrojů.
Snižování koncentrace rtuti ze spalin
04

SNIŽOVÁNÍ KONCENTRACE RTUTI ZE SPALIN


Zabýváme se studiemi a poradenstvím zaměřujících se na technologie pro snížení a odstranění koncentrace rtuti ze spalin vznikajících při spalování hnědého uhlí ve v elektrárnách a teplárnách. Zpracováváme studie pro malé lokální zdroje až po velké průmyslové bloky a to v rozmezí průtoků spalin od 10 000 – 3 000 000 m3/h.
Průmyslové vysavače
05

PRŮMYSLOVÉ VYSAVAČE


Zabýváme se studiemi a poradenstvím zaměřujících se na technologie průmyslového vysávání a úklidových technologií v různých průmyslových provozech jako jsou (elektrárny, teplárny, spalovny odpadů, slévárny, cementárny atd.). Dále se zabýváme studiemi modernizací stávajících jednotek.
Deodorizace pachů
06

DEODORIZACE PACHŮ


Zabýváme se studiemi a poradenstvím v oblasti odstranění nepříjemných zápachu v různých průmyslových provozech a odvětvích. Jedná se zejména o odstranění látek typu (sirovodík - H2S, amoniak - NH3, merkaptany, těkavé látky a pod)
Mlžící systémy
07

MLŽÍCÍ SYSTÉMY PRO SNÍŽENÍ PRAŠNOSTI


Zabýváme se studiemi a poradenstvím zaměřujících se na technologie pro snížení polétavé prašnosti pomocí vysokotlakého systému mlžení. Účelem „Mlžení“ je snížení prašnosti při dopravě a skladování paliva (např. uhlí, biomasy) a jiných dalších sypkých materiálů. Použití vysokotlakového mlžení je navrženo zpravidla v přesypech pásové dopravy tam, kde nelze z ekonomického nebo technického pohledu provést průmyslové odsávání.
Pneumatická doprava
08

PNEUMATICKÁ DOPRAVA SYPKÝCH MATERIÁLŮ


Nabízíme zhotovení studií, návrhu a poradenství v oblasti technologie pneumatické dopravy sypkých materiálů. Zabýváme se nejen návrhem nových pneumatických dopravních systémů, ale i posouzením a modernizací stávajících pneumatických doprav. V současné době je většina uhelných elektráren a tepláren, sléváren a cementáren vybavena, k odloučení popílku a různých prachových podílů ze spalin, elektrostatickými filtry.

Ukázka našich zařízení v praxi

G&G Partneři

Aluminium Cutting – ExactCut, s.r.o.

Dedusting of large casting blasters – Slévárna Kuřim, a.s.

Jsme G&G filtration

G&G se zabývá vývojem a výrobou produktů z oblasti průmyslového odsávání a filtrace vzduchu. G&G společně založili Ing. Radek Veselý a Ing. Miloš Gregor z důvodu jediného cíle a to výroby filtrační technologie pro mezinárodních trh.

Více o nás

G&G filtration
filtrace pro celý svět

G&G Výroba

Máme toho mnohem víc! Prohlédněte si náš katalog