CFD simulace proudění

CFD simulace proudění

CFD simulace proudění

Pro dosažení nejvyšší kvality a spolehlivosti našich zařízení spolupracujeme na velmi blízké úrovni se společností Fluidea, s.r.o.. Tato společnost pro nás zpracovává CFD simulace proudění vzduchu uvnitř námi vyráběných zařízení – viz stránka naši partneři.
CFD Simulace proudění vzduchu je pro nás stěžejní informací o tom, že je filtrační zařízení navrženo správně a optimálně. Jen díky této informaci jsme schopni garantovat, že nebude docházet docházet k nadměrnému zatěžování určité části filtračního bloku. Díky CFD simulaci dokážeme navrhnout a vyrobit filtrační jednotku, která má rovnoměrné zatížení filtračních hadic prachem v celém průřezu filtrační skříně. Nevyšším přínosem spolupráce se společností Fluidea je skutečnost, že navržené úpravy v praxi opravdu fungují.

 

CFD simulace proudění vzduchu používáme i u návrhu vstupních kanálů do námi vyráběných výměníků spaliny - vzduch. Díky této simulaci jsme schopni garantovat rovnoměrné zatížení teplosměnných trubkovnic spalinami. Nedochází tak k přetěžování chladiče v určité oblasti, ale naopak k dosažení maximálního chladícího výkonu díky optimálnímu využití celé teplosměnné plochy. Díky simulacím proudění vzduchu jsme zoptimalizovali své cyklonové odlučovače, odlučovače jisker, dýzy pro odsávání nekonečných pásů v polygrafickém průmyslu. Díky CFD simulaci jsme zdokonalili systém regenerace filtračního média pomocí pulzů tlakového vzduchu. Zjistili jsme, že běžný systém regenerace (tvaru vstupní dýzy filtračního rámu, poloha tlakovzdušných trubkovnic i velikost otvorů pro regenerační vzduch) není optimální a způsobuje vysoký odběr tlakového vzduchu. Díky CFD optimalizaci regeneračního systému jsme zvýšili efektivitu regenerace filtračního média při nižší spotřebě tlakového vzduchu.