Aplikace

Odsávání textilního prachu

Odsávání textilního prachu

Textilní prach, respektive textilní vlákna, rozdělujeme na rostlinná vlákna, živočišná vlákna a anorganická vlákna. Pro náš účel používáme dále jen textilní prach. Textilní prach vzniká při výrobním procesu jakékoliv tkaniny. Výrobní postupy v textilním průmyslu lze rozdělit do dvou základních skupin: mechanické operace (předení, tkaní, pletení) a zušlechťování (zpracování za mokra, kdy se textiliím dodávají hlavní užitné vlastnosti). Ke značným emisím prachových částic dochází i v průmyslových prádelnách, a to převážně při procesu sušení látek. Odsávání a separace textilního prachu byla dříve řešena centrálními odsávacími kanály umístěnými v podlaze a vedoucí vzduch do tzv prachových komor. Zde byl prach odseparován a vzduch byl vypouštěn do venkovního prostředí.

Pro filtraci či separaci textilního prachu nelze použít konvenční filtrační jednotky, jelikož textilní vlákna mají tendenci se při vzájemném dotyku shlukovat a vytvořit deku. V konvenční filtrační jednotce by shluky textilních vláken zaplnily prostor mezi filtračními elementy a došlo by k trvalému zanesení filtrační jednotky. Textilní prach je separován pomocí rotačních filtrů, s kontinuální regenerací filtračního bubnu vysávacím systémem.
Odsávání textilního prachu

Dnešní systémy odsávání textilního prachu


Odsávání textilního prachu realizujeme pomocí centrálního odsávacího potrubí s připojením k odsávacím zákrytům. Odsávací potrubí jsou hladké potrubní dílce spojované přírubami. Pro odsávání textilního prachu nesmí být použit systém spojování potrubí pomocí nýtů, nebo samořezných šroubů. Každý ostrý hrot čnící do vnitřní části potrubí by zapříčinil uspání potrubí. Centrálním odsávacím potrubím je prach veden do rotačního filtru.  Rotační filtrační buben je po svém obvodu vybaven filtrační textilií, na které z vnější strany dochází k separaci textilních vláken. Regenerace filtračního bubnu probíhá kontinuálně pomocí vysávacího systému prachu. Sací kartáče zregenerují povrch rotačního bubnu pokaždé za jednu otáčku bubnu o 360°. Regenerační systém bubnového filtru je tvořen vysokotlakým ventilátorem a cyklonovým odlučovačem. Odvzdušnění výduchu cyklonového odlučovače je vedeno zpět na sání bubnového filtru.

elektrostatický filtr

Pojďme spolupracovat


Naši projektanti Vám rádi zpracují projekt či studii na konkrétní zadání. Pro zahájení naší spolupráce nás kontaktujte.