Aplikace

Odsávání recyklačních provozů

Odsávání recyklačních provozů

Řešíme problematiku odsávání recyklačních provozů. Recyklace materiálu je proces nakládání s odpadem, který vede k jeho opětovnému využití. V procesu recyklace je vždy vstupní materiál technologicky dělen na nepoužitelný odpad a výstupní surovinu, která slouží pro následné cyklické zpracování. Velké množství prachu doprovází prakticky celý proces recyklace, a to od příjmu materiálu až po balení výstupního produktu.

Odsávání recyklačních provozů

Jak se odlišuje odsávání recyklace od jiných provozů?


Odsávání recyklačních provozů je velmi specifické nehomogenitou odsávaného prachu. Příklad uvedeme pro odsávání recyklace komunálního odpadu. Komunální odpad se liší v závislosti na trendech a ročních obdobích. Přes zimní období je součástí komunálního odpadu velké množství popele, přes letní období se popel v odpadu nevyskytuje. Odsávací systém proto musí být nastavitelný a regulovatelný pro nejrůznější provozní stavy recyklační linky. Součástí odsávaného prachu se do odsávacího systému dostávají i igelitové sáčky a jiné lehké frakce papírových obalů a fólií. Nasávané igelity působí problémy ve filtračních jednotkách, kde mají tendenci přicpávat prostor mezi filtračními hadicemi a při regeneraci zanášení výsypku filtru. Igelity, papíry a fólie mají extrémní tendenci tvořit klenby ve výsypkách filtračních jednotek a tím pak dochází k zahlcení filtrační jednotky odpadem. Jako opatření proti vniknutí fólií a sáčků do filtru instalujeme před filtrační jednotku rotační separátory, které zajistí oddělení těchto částic z odsávané vzdušniny. Sáčky a fólie pak končí pod rotačním separátorem kde jsou odváděny do lisu či kontejneru a do filtrační jednotky pokračují pouze prachové částice.

Recyklační provozy

Na co si dávat pozor u odsávání recyklačních provozů?


Nejdůležitější je před realizací odsávání linku důkladně pochopit. Prodiskutovat funkci každého stroje a navrhnout pro něj správný odsávací přípravek a odsávací výkon. Nesmí se na nic zapomenout, a to od příjmu materiálu, plnících míst, přesypů pásových dopravníků, drtičů, třídičů, granulátorů. Každá technologická část musí být odsávána vlastním, specifickým způsobem, aby nedošlo k odsávání produktu místo nežádoucího prachu. I jedno nevhodně navržené či špatně zregulované odsávací místo může znamenat významnou ztrátu výsledného produktu.

Nesmí se zapomenout na prostředí s nebezpečím výbuchu. Tím, že není možné přesně definovat vstupní materiál, je nutné předpokládat, že může docházet o odsávání explozního materiálu a tomuto stavu přizpůsobit celou technologii.

Nesmí se zapomenout na vlhkost odsávaného média. Hlavně v zimním období může docházet uvnitř potrubních rozvodů a filtračního zařízení ke kondenzaci vlhkého vzduchu na stěnách filtru a výsypky. Kondenzát způsobuje přimrzání lišt rotačního podavače a materiálu uvnitř výsypky. Pro zamezení kondenzace je nutné filtrační systém a odsávací potrubí tepelně izolovat a výsypku vybavit vyhříváním.

elektrostatický filtr

Pojďme spolupracovat


Pokud řešíte projekci, výstavbu či optimalizaci recyklačního provozu, budeme s Vámi rádi spolupracovat na dodávkách kvalitní a spolehlivé technologie odprášení. Budeme rádi, pokud se na nás obrátíte.