Aplikace

Odsávání od laseru a plazmy

Odsávání od laseru a plazmy

Odsáváním zplodin při obrábění materiálu laserem či plazmou zabezpečujeme odtah a filtraci zdraví škodlivých látek v podobě zplodin a dýmů, které se při řezání materiálu uvolňují. Odsávací systém je napojen k odsávacímu stolu a zajišťuje odtah zplodin spodem. Při odsávání laseru a plazmy jsou součástí odsávaných dýmů i prachové částice, částice děleného materiálu a jiskry.

Filtrační systém vybavujeme odlučovačem jisker, který snižuje riziko zahoření filtrační jednotky. Filtrační jednotky používáme buď patronové, nebo textilní, vždy vybavené automatickou regenerací filtračního média pomocí tlakového vzduchu. Při použití sekundárního stupně filtrace je možné přefiltrovanou vzdušninu odsávanou od laseru či plazmy vracet zpět do prostoru výrobní haly. Zajišťujeme odsávání od pálících strojů nejen kovových materiálů, ale i od dělení plastu, kůže, papíru či jiných laserových gravírovacích strojů.
Odsávání pálících stolů

Odsávání pálících strojů


Laserové CNC stroje jsou již od výrobce vybaveny stoly, které mají připojovací přírubu pro odsávací zařízení. Tyto stoly jsou rozděleny do odsávaných sekcí. Jednotlivé sekce jsou automaticky otevírány a uzavírány dle pohybu pálícího portálu. Požadovaný odsávací výkon určuje výrobce laseru či plasmy a pohybuje se od 2500 m3/h do 10 000 m3/h dle provedení a velikosti pálícího stroje.  Filtrační systém řídíme automatickou vazbou na pálící proces. Před započetím pálení se automaticky spustí filtrační systém. Po ukončení pálícího cyklu je automaticky filtrační systém odstaven a proběhne jeho regenerace.

Komponenty pro odsávání pálících strojů

Komponenty pro odsávání pálících strojů


Filtrační systém je vybaven separátorem jisker umístěným v odsávacím potrubí. V separátoru jisker dochází k odloučení nasávaných jisker a hrubých nečistot před vstupem do filtračního zařízení. Filtrační médium jsou buď filtrační patrony s materiálovou úpravou odolnou proti vysoké teplotě, nebo filtrační textilní hadice. Typ filtračního materiálu a konstrukci filtru volíme dle výhledu provozování filtrační technologie a dle prostorových možností na umístění filtrační jednotky. Filtrační jednotka je vždy vybavena automatickou regenerací filtračního média pomocí tlakového vzduchu. Regenerace probíhá automaticky ve vazbě na tlakovou ztrátu filtru. Odsávací ventilátor je umístěn na straně přefiltrovaného vzduchu. Tlakovou třídu ventilátoru volíme dle vzdálenosti mezi pálícím strojem a filtračním zařízením. Nejčastěji používáme ventilátory s tlakem od 2500 Pa do 3500 Pa. Přefiltrovaný vzduch distribuujeme v režimu léto / zima, kde v zimním období je vzduch vracen zpět do prostoru haly, kde je do prostoru distribuován pomocí sekundárního filtru – filtračního rukávce. Přes letní období je přefiltrovaná vzdušnina vyduchována do venkovního prostředí.

elektrostatický filtr

Pojďme spolupracovat


Pokud řešíte odsávání plazmového či laserového pálícího stroje, nabízíme Vám spolupráci v podobě našich zkušeností z realizací opřené o portfolio vlastních filtračních jednotek. Budeme rádi, když se na nás obrátíte.