Odsávání karbonového prachu

Partner: Odsávání karbonového prachu

Významná reference odsávání karbonového prachu. Použité je naše textilní filtrační zařízení s automatickou regenerací filtračního média tlakovým vzduchem v provedení pro odsávání explozních prachů. Vracení přefiltrovaného vzduchu zpět do pracovních prostor.

Naše zakázka zahrnuje výrobu a dodávku filtračního zařízení pro odsávání karbonového prachu. Použitý typ filtru je  G&G Jet BAG. Filtrační zařízení je určeno pro umístění ve venkovním prostředí bez nutnosti přístřešku. Filtr je vybaven automatickou regenerací filtračního média (plochých textilních hadic) pomocí pulzů tlakového vzduchu. Filtrační zařízení je vybavené výsypkou filtrátu se sběrnou nádobou o objemu 50 litrů. Filtrační zařízení je v provedení pro odsávání explozního prachu vybavené odlehčovacími membránami umístěnými tak, aby tlakovou vlnu směřovaly směrem vzhůru. Instalaci filtrační jednotky zajišťovala  naše realizační složka G&G filtration CZ, s.r.o. ve spolupráci s partnerem V-Dusting, s.r.o..

Filtrační zařízení

Pro odsávání karbonového prachu jsme zvolili typ filtračního zařízení G&G Jet BAG. Jedná se o filtrační zařízení naší výroby, vybavené plochými textilními hadicemi s automatickou regenerací filtračního média pomocí tlakového vzduchu. Automatická regenerace je vybavena inteligentní řídicí jednotkou, která zajišťuje provoz regenerace pouze při vyšší hodnotě tlakové ztráty filtračního média. Regenerační systém zajišťuje optimální odběr tlakového vzduchu v závislosti na znečištění filtru, což přináší významné úspory nákladů na tlakový vzduch. V rámci odsávání explozního prachu je filtrační zařízení vybavené tlakové odolnou skříní, antistatickým filtračním médiem, úponkami filtračních hadic z nerezového materiálu, odlehčovacími membránami a zpětnou klapkou B-Flap v sacím potrubí. Potrubní propojení mezi ventilátorem a filtrační jednotkou je v tlakové odolném provedení stejně jako potrubí mezi filtrační jednotkou a zpětnou klapkou B-Flap.

Námi garantovaná životnost filtračního média je minimálně 3 až 5 let provozování filtračního zařízení. Dbáme na to, aby provozem naší filtrační technologie nevznikaly provozovateli nadbytečné náklady častou výměnou filtračních médií.

Použité filtrační zařízení G&G Jet BAG najdete v rámci našeho katalogu zde.

Další reference

Odprášení kamenolomu

Partner: Odprášení kamenolomu

Atmosféricky regenerovaný filtr pro odprášení kamenolomu Filtr G&G Fan BAG, je filtrační zařízení určeno k odprášení kamenolomu, obalovnách a provozech,…

Spalinový filtr pro energetiku

Partner: Spalinový filtr pro energetiku

Filtr G&G Ceramic JET je vybaven keramickými filtračními tyčemi s teplotní odolností 1200 °C. Je přímo určen k odprášení spalin…

Chcete se stát partnerem?

Partnerstvím získáte přístup do online katalogu pro partnery včetně cenových informací, automaticky generovaným nabídkám a jejich historii. Vyplňte prosím kontaktní formulář níže. Naše obchodní oddělení Vás bude kontaktovat.