Aplikace

Odsávání při broušení a leštění

Odsávání při broušení a leštění

Odsávání brusného prachu patří mezi nejčastější aplikace systému odsávání a filtrace vzduchu. Broušení výrobků je součástí většiny výrobních provozů, a to nejenom ve strojírenství. Ve strojírenství a automotive nejčastěji aplikujeme odsávání brusíren kovových výrobků, kdy jsou obrušovány svary před lakováním. Broušení nemusí být pouze suchý proces, kde odsáváme suché částice prachu, ale u CNC obrábění je často používáno broušení s využitím chladící emulze.

Ve výrobě stavebních prvků dochází k zabrušování dosedacích ploch cihel a dalších mnoho aplikací. Pro veškeré procesy suchého broušení je typické, že odbroušený materiál se z velké části šíří do pracovního prostoru brusírny. Účinný systém odsávání zajišťuje odtah prachových částic do filtrační jednotky, a ochranu zdraví pracovníků.
Odsávání brusíren

Odsávání brusíren


Při návrhu systému odsávání brusíren se vždy snažíme pochopit sortiment klienta a rozměrové rozložení brusírny. Jednotlivá pracoviště brusírny se zpravidla liší velikostí pracovního prostoru a je zapotřebí stanovit správná množství odsávaného vzduchu pro jednotlivé pracoviště.  Ideálním řešením pro menší brousící prostory je použití odsávaných brousících stolů, které zajišťují odtah prachu směrem dolů do pracovní desky stolu a zároveň do zadní desky stolu, směrem od brusiče. Jednotlivé brousící stoly jsou poté napojeny na centrální odsávací systém as připojením do filtrační jednotky. Větší brousící prostory či brusné kabiny je ideální řešit pomocí odsávání z podlahy s přívodem přefiltrovaného vzduchu v horní části kabiny. Prachové částice nejen, že gravitací samovolně padají k podlaze, ale odsáváním z podlahy dochází k velmi rychlému a efektivnímu čištění vzduchu v brousícím prostoru. Pokud není možné instalovat odsávací kanály do podlahy, je možné instalovat odsávací digestoře na obvodové stěny brousícího prostoru. Filtrační jednotky používáme buď patronové, nebo textilní, vždy vybavené automatickou regenerací filtračního média pomocí tlakového vzduchu. Mezi patronovou a textilní filtrační jednotkou volíme v závislosti na využívání brusírny a prostorových možnostech. Patronové filtry jsou investičně méně nákladné, ale je zapotřebí častější výměna filtračního média v periodě cca 1x za 5000 provozních hodin. Textilní filtry jsou investičně nákladnější, zato mají nižší provozní náklady díky delší životnosti filtračních kapes.

Odsávání leštiček

Odsávání leštiček


Odsávání leštiček či leštících kotoučů připojujeme k odsávacímu nástavci. Leštící stroje jsou většinou vybaveny vlastními odsávacími zákryty s definovaným připojovacím průměrem. Často se nám stává, že odsávací zákryty u leštiček jsou nevhodně řešené a pro odsávací výkon poddimenzované. Z tohoto důvodu navrhujeme vlastní odsávací zákryty. Prach odsávaný od leštění kovů obsahuje zbytky leštící pasty a kousků textilních vláken leštících kotoučů. Je pravidlem, že je tento prach charakterizován jako explozní. Odsávání u leštíren řešíme v provedení pro odsávání explozních prachů. Potrubní vedení musí být ve vnitřním prostoru hladké, bez ostrých hrotů nýtů či samořezných šroubů, aby nedocházelo k zachytávání vláken leštících kotoučů uvnitř v potrubí. Filtrační jednotka musí být vybavena prvky ochrany proti případné explozi. Přefiltrovaný vzduch je možno s použitím sekundárního stupně filtrace vracet zpět do prostoru haly.

elektrostatický filtr

Pojďme spolupracovat


Pokud plánujete realizaci brusírny, leštírny, brousící kabiny či lokálního brousícího pracoviště, nabízíme Vám spolupráci při zpracování projektové dokumentace, výroby technologie odsávání a instalačních činností. Budeme rádi, pokud se na nás obrátíte.