Exkluzivně zastupujeme

Keramické filtrační elementy pro filtraci horkých spalin

Keramické filtrační elementy pro filtraci horkých spalin

Vysokoteplotní keramické filtrační elementy TENMAT jsou vyrobeny z anorganicky vázaných zrnitých minerálů, které poskytují větší pevnost než jakýkoli jiný komerčně dostupný filtrační materiál. Filtrační vložky pro filtraci horkých plynů TENMAT jsou filtrační trubice vyvinuté pro provozní teploty až 1000 °C.

TENMAT vyrábí širokou škálu konstrukcí prvků z různých žárovzdorných materiálů. Filtrační keramické tyče TENMAT Candle (CS1150F) a Big Tube (CS1255F) jsou vyráběny bez použití azbestu a splňují nejvyšší celosvětové emisní normy. Při používání keramických filtračních tyčí není nutné do filtračního systému zařazovat nákladné odlučovače jisker či systémy pro snížení teploty spalin. Při použití sorbentace jsou keramické tyče vhodné pro odstranění široké škály znečišťujících látek jako kyseliny, zásady, těžké kovy, furany či dioxiny. Výrobce uvádí předpokládanou životnost filtračních tyčí delší než 6 let při nepřetržitém provozu, bez snížení účinnosti filtrace. Materiál pro výrobu filtračních tyčí je přírodního původu, použit filtrační tyče je možné skladovat na běžné skládce a není nutné k nim přistupovat jako k nebezpečnému odpadu.
Keramické filtry pro malé biomasové kotle

Vlastnosti materiálu filtračních trubic


 • Použití pro filtraci horkých plynů do 1000 °C
 • Vysoká účinnost filtrace – obvykle 99,99%
 • Zbytkový úlet TZL obvykle pod 1 mg/m3
 • Materiál je odolný vůči většině chemikálií
 • Materiál je odolný proti tepelným šokům
 • Regenerace pomocí pulzů tlakového vzduchu
 • Samonosné provedení – není nutná žádná kovová klec
 • Materiál je úplně nehořlavý – ohnivzdorný a jiskrám odolný

Použití keramických filtračních trubic v odprášení spalin


 • Odprášení spalin ve spalovnách nebezpečného odpadu
 • Odprášení spalin biomasových kotlů
 • Odprášení spalin krematorií
 • Odprášení sklářských pecí
 • Odprášení spalin při sanaci a rekultivaci půdy
 • Odprášení pecí v cementárnách
 • Odprášení pecí při výrobě cihel
 • Odprášení tavících pecí železných a neželezných kovů
elektrostatický filtr

Nabízíme


 • Nabízíme samotné keramické tyče pro Vaši vlastní aplikaci. Rozměry keramických tyčí, 3D modely, 2D výkresy a technické listy jsou ke stažení v sekci katalog.
 • Nabízíme keramické tyče včetně konstrukční dokumentace pro výrobu Vaší filtrační jednotky – viz obchodní model „know-how“.
 • Navrhujeme a vyrábíme filtrační jednotky s keramickými filtry pro Vaši konkrétní aplikaci odprášení horkých spalin.