Exkluzivně zastupujeme

Elektrostatický filtr

Elektrostatický filtr

Získali jsme exkluzivní zastoupení společnosti SaveEnergy pro Českou a Slovenskou republiku. SaveEnergy je výrobce elektrostatických filtrů se sídlem ve Švýcarsku. Elektrostatický filtr je využíván pro odprášení spalin se spalovacích zdrojů. Využití pro kotle na tuhá paliva či kotle na biomasu s vyššími výkony než cca 2MW. Elektrostatické filtry jsou efektivními prostředky pro odprášení spalin u kontinuálně provozovaných spalovacích zdrojů. Elektrofiltry disponují nízkou tlakovou ztrátou, které se nemění ve vazbě na zaprášenost spalin.

Suchý elektrostatický filtr SaveEnergy je vysokokapacitní odlučovač, který byl vyvinut s konkrétním cílem, dosáhnout minimálních provozních nákladů a maximální účinnosti odlučování TZL  kolem 99%. V suchém elektrostatickém odlučovači SaveEnergy (běžně známém jako elektrofiltr) se částice oddělují od spalin pomocí síly elektrostatického náboje. Elektricky neutrální prachové částice jsou nabíjeny výbojovými elektrodami. Síla elektrických nábojů posílá částice směrem ke sběrné elektrodě a tím je odlučují z proudu plynu. Suchý elektrostatický filtr SaveEnergy je deskové konstrukce. Na výbojových elektrodách se generuje řízené vysokonapěťové pole o napětí až 70 kV. Přímo kolem výbojových elektrod je vytvářena vysoká intenzita pole. V této aktivní zóně jsou volné elektrony vysoce zrychlené (výboj plynu). Tato takzvaná ionizace je spojena s mírným zářením. Výboj na koncích výbojových elektrod vytváří ionty plynu, které ulpívají na prachových částicích a dodávají jim elektrický náboj.
elektrostatický filtr

Funkce elektrostatického filtru


Nabité částice se poté vtahují do oddělovací komory, kterou plyn proudí, a transportují se ve směru proudu plynu mezi výbojovými a sběrnými elektrodami k elektricky uzemněným sběrným deskám (anodám) a oddělují se tak z proudu čištěného plynu.

Tento tok, který se pohybuje z aktivní zóny přes pasivní zónu na sběrnou elektrodu, je znám jako „elektrický vítr“.

elektrostatický odlučovač

Záchyt prachu v elektrofiltru


Oddělené částice tvoří vrstvu prachu na sběrných deskách. Protože jsou sběrné desky uzemněny, prachové částice ztrácejí náboj a lze je mechanicky očistit. Údery kladiva.  Údery kladiva jsou cyklovány v různých předem nastavených intervalech jak do sběrných desek, tak do rámů výbojových elektrod.

Částice prachu se uvolňují mechanickými rázovými vlnami a padají do sběrných zásobníků. Cyklus ionizace prachu, jeho záchytu i oddělení z proudícího plynu pracuje kontinuálně během provozu kotle.

elektrostatický filtr

Nabízíme


  • Zastupujeme společnost Save Energy v České republice a na Slovensku.
  • Navrhujeme systémy odprášení spalin pro menší spalovací zdroje pomocí keramických filtrů a pro větší spalovací zdroje pomocí elektrostatických filtrů
  •  Projektujeme ve stupni pro stavební povolení i ve stupni prováděcí dokumentace.
  • Realizujeme odprášení kotelen, odprášení kotlů na biomasu.
  • Zajišťujeme servis elektrostatických filtrů SaveEnergy
  • Budeme rádi, pokud se na nás obrátíte.