Servis

Výměna filtračního média

Výměna filtračního média

Naše servisní oddělení zabezpečuje výměnu filtračního média u filtračních jednotek naší výroby, ale zároveň i výměny filtrů od ostatních výrobců. Základní náhradní díly pro filtry G&G držíme skladem, díly pro servis filtrů ostatních výrobců zajišťujeme obvykle do jednoho až dvou týdnů. Při variantě servisní smlouvy SERVIS 24 je veškerý potřebný materiál uskladněn v našem skladu či ve skladu klienta. Při požadavku na okamžitý servis tak neřešíme potřebu servisního materiálu, ale pouze časovou osu příjezdu techniků ke klientovi. Pro sjednání servisní smlouvy nás prosím kontaktujte.

výměna filtračního média

Jaký je postup při výměně filtračního média


U nových servisních případů nejprve provede pracovník servisu prvotní servisní kontrolu, kde se seznámí s typem servisované filtrační jednotky, typem filtračních elementů, materiálové specifikaci filtrů a rozsahu poškození filtračního média. Servisní oddělení následně objedná požadovaný typ filtrů – filtrační patrony, filtrační kazety, filtrační tašky či filtrační hadice a domluví s klientem přesný termín servisní práce.

výměna filtrů

Jak probíhá výměna filtrů


Servisní výměna filtrů ve filtrační jednotce vždy závisí na konkrétním typu a výrobci filtrační jednotky. Naši servisní pracovníci jsou znalí konstrukce valné většiny filtrů provozovaných na území ČR a SK. U patronových a cartridgových filtrů jsou měněny vždy kompletní filtrační náplně. U taškových, kapsových či hadicových filtračních jednotek dochází k výměně textilních filtračních elementů, přičemž vnitřní drátěná klec filtračního média zůstává původní, pokud není poškozena. Servisní pracovník po výměně filtrů provede vysátí nečistot z čisté strany filtrační jednotky i kompletní odzkoušení funkce regeneračních ventilů a funkce systému regenerace. Po ukončení servisní výměny a odzkoušení filtru je servisní oprava předána klientovi podpisem v servisním listu.

výměna filtračního média

Obvyklá životnost filtračního média


Životnost filtračního média se různí pro jednotlivé typy filtračních jednotek a aplikací odsávání. Obecně lze říct, že životnost správně dimenzovaného textilního filtru dosahuje cca 18 000 až 25 000 provozních hodin než je nutný servisní zásah.  U patronových a cartridgových filtrů dosahují životnosti filtračních patron cca 2500 až 5000 provozních hodin.

výměna filtračního média

Životnost filtračního média lze prodloužit


Jako příklad možného navýšení životnosti filtrů uvádíme systém odsávání svařovacích dýmů. Filtry v odsávání svařoven jsou často znehodnoceny mastnou složkou odsávaného dýmu. Tato mastnota ucpe póry filtračního elementu a zapříčiní neprůchodnost vzduch skrze filtrační médium a je nutná servisní výměna. Životnost lze prodloužit instalací dávkovací stanice sorbentu, která do sacího potrubí periodicky přidává sorbent, který pomáhá k vysušování povrchu filtračního média a přispívá k lepší regenerovatelnosti filtru. Filtrační jednotka poté pracuje při nižších tlakových ztrátách, nižší spotřebě elektrické energie ventilátoru a životnost filtrů takto vzroste o minimálně 20%. Servisní technik je schopen přímo u klienta posoudit vhodnost instalace sorbentizační stanice či jiného obdobného opatření.