Servis

Mechanické opravy filtračních jednotek

Mechanické opravy filtračních jednotek

Pracovníci našeho servisu provádí mechanické opravy filtračních systémů. K mechanickému poškození dochází především vlivem odsávání abrazivních prachů a vysokým odsávacím rychlostem. K nejčastějším poškozením dochází k prodření vzduchotechnických kolen v sacím potrubí, poškození výsypky filtračních jednotek či celých částí filtračních jednotek. Přípravu na opravu zabezpečují naši konstruktéři, kteří zmapují, vyměří a vymodelují díly potřebné pro opravu. Veškerá příprava probíhá ve 3D modelování tak, abychom si byli jisti, že nově vyrobené díly budou kompatibilní náhradou poškozených částí. Nové díly vyrábíme na míru ve vlastním výrobním závodě. Samotná realizace opravy následně probíhá po termínové domluvě s investorem.

Oprava výsypek filtrů a skříně filtrů

Oprava výsypek filtrů a skříně filtrů


K poškození výsypek filtrů často dochází při zaústění sacího potrubí přímo do jehlanové výsypky filtru. Odsávaný prach spolu s proudící vzdušninou tvoří uvnitř výsypky vzduchové proudy, které mají za následek nadměrné opotřebení oblastí výsypky. Při prodření výsypky dochází k úniku a hromadění prachu v prostoru kolem filtru. Při lokálním poškození lze výsypku opravit přivařením ocelového plátu, ale pokud se nejedná pouze o lokální poškození a stěny výsypky jsou abrazivním prachem oslabeny, je nutné vyrobit a vyměnit celou výsypku.

Opravy poškozeného potrubí

Opravy poškozeného potrubí


Často prováděnou opravou je výměna poškozeného potrubí. Potrubí u odsávání abrazivních prachů trpí účinky abrazivního opotřebení, které se nejčastěji objevuje v kolenech a odbočkách. Pracovníci našeho konstrukčního oddělení vyměří poškozenou část potrubí, vymodelují díly potřebné pro výměnu a následně materiál vyrobíme ve vlastním výrobním závodě. Opravu prováníme po termínové domluvě s provozovatelem.