Servis

Dynamické vyvažování ventilátorů

Dynamické vyvažování ventilátorů

Zaměřujeme se na bezdemontážní vyvažování rotorů ventilátorů. Vyvažujeme transportní ventilátory a odsávací radiální ventilátory. Specializujeme se na vyvažování ventilátorů u filtračních systémů přímo u klientů, a to bezdemontážním způsobem.

Dynamické vyvažování ventilátorů

Co je to nevyváženost rotorů ventilátorů?


Nevyváženost vzniká u rotorů ventilátorů, kde osa těžiště není totožná s osou rotace rotoru ventilátoru. Odstředivá síla nevývažku se přenáší přes ložiska uložení hřídele rotoru či motoru do skříně ventilátoru a celá sestava tak vibruje. Vibrace způsobují nejenom zvýšenou zátěž ložisek, motoru a skříně ventilátoru, kde může dojít k jejich poškození, ale zároveň zvyšují hlučnost ventilátoru za provozu.

Dynamické vyvažování ventilátorů

Proč vyvážený ventilátor najednou začne vibrovat?


Náhlé zvýšení vibrací ventilátoru je indikací poškození rotoru ventilátoru, jako je mechanické poškození lopatky ventilátoru, prasknutí svaru lopatky či poškození dopravovaným médiem. Právě poškození dopravovaným médiem často vzniká u transportních ventilátorů, kde je ventilátorem dopravovaný jak vzduch, tak i částice odsávaného materiálu. Na rotoru ventilátoru mohou vznikat nálepy materiálu, které mohou vibrace ventilátoru vyvolat.

Dynamické vyvažování ventilátorů

Jaká je výhoda bezdemontážního vyvažování ventilátorů?Výhoda bezdemontážního vyvažování rotorů ventilátorů je dynamické vyvážení celé rotující soustavy motor + hřídel + rotor ventilátoru. Druhou nespornou výhodou bezdemontážního vyvažování je úspora času a práce a s tím spojená úspora investičních nákladů na opravu stroje.

Dynamické vyvažování ventilátorů

Jak probíhá vyvažování v praxi?


Servisní technik nejprve zabezpečí ventilátor proti spuštění tak aby byla zajištěna jeho bezpečnost. Provede fyzickou kontrolu rotoru ventilátoru a odstranění nalepeného prachu na listech rotoru. Na rotující součást nalepí reflexní pásek, který slouží ke snímání otáček rotoru a zároveň stanovuje úhel ke kterému bude počítán nevývažek. Technik dále umístí senzor snímání otáček a senzor vibrací na bližší ložisko rotoru ventilátoru. Při prvním roztočení ventilátoru na provozní otáčky vyvažovačka načte data o velikosti a úhlu nevývažku vůči reflexnímu pásku. Před druhým měřením je na definovaný úhel nainstalováno rozvažovací závaží o přesné hmotnosti. Díky tomuto záměrně instalovanému nevývažku dojde k ovlivnění vibrace a vyvažovací program automaticky vypočítá přesný úhel a velikost závaží, které je nutné na rotor ventilátoru přivrtat, přinýtovat či přivařit. Následně dojde k třetímu roztočení soustavy tzv. kontrolnímu měření. Pokud jde vyvažování dle plánu, stačí pro kvalitní vyvážení rotoru třikrát roztočit ventilátor.

Dynamické vyvažování ventilátorů

Výsledek vyvažování ventilátorů


Od vyvážení je sepsán protokol, který přesně popisuje vstupní hodnoty nevývažku, použitá závaží a zbytkovou úroveň nevývažku.

elektrostatický filtr

Prevence proti vysokým vibracím


Doporučujeme provádět pravidelnou servisní diagnostiku vibrací každého ventilátoru minimálně jedenkrát ročně. Budeme rádi, když se na nás obrátíte.