Servis

Autodiagnostický systém filtru ASF

Autodiagnostický systém filtru ASF

Provozujete filtrační zařízení, na kterém je závislá Vaše výrobní technologie? Při jakékoliv poruše filtrační technologie jste nuceni odstavit i výrobní linku? Je pro Vás čistota pracovního prostředí natolik důležitá, že si nemůžete dovolit neplánované výpadky filtrační technologie? Právě pro Vás máme ideálního pomocníka ASF Autodiagnostický Systém Filtru.

Autodiagnostický systém filtru ASF

Jaký je přínos ASF?


ASF slouží k nepřetržitému monitorování stavu filtrační jednotky, porovnávání naměřených parametrů a indikaci nepřirozených stavů. Systém pracuje nepřetržitě 24 hodin, 7 dnů v týdnu, celoročně. Přínosem ASF je včasná indikace blížící se poruchy, která by měla za následek havarijní odstavení filtračního systému a tím i omezení výroby provozovatele. Systém ASF plně nahrazuje neustálou přítomnost servisního technika. Při indikaci blížící se poruchy je systémem automaticky informován provozovatel a přidělený servisní pracovník, který přijede opravit konkrétní budoucí poruchu.

Autodiagnostický systém filtru ASF

Jak to funguje?


K provozovanému filtračnímu systému je doinstalována sestava čidel a senzorů, a propojena s řídicí jednotkou ASF, která nepřetržitě vyhodnocuje měřená data. Systém ASF nic neřídí, ani do funkce filtračního systému nijak nezasahuje. Jedná se pouze o kontinuální monitoring provozních parametrů a výstrahou či upozorněním na nestandardní provozní stavy. Data jsou odesílána archivována na SQL serveru. Uživatel tak může kdykoliv nahlédnout do historie záznamu a zkontrolovat tak funkci systému.

Autodiagnostický systém filtru ASF

Jaké parametry umí ASF monitorovat?


Jednotlivé parametry monitorované systémem ASF se mohou pro různé aplikace lišit. Převážně se jedná o důležité provozní hodnoty, které jsou standardně jednorázově kontrolovány při fyzické návštěvě servisního technika při servisní diagnostice.

 • Monitorujeme výkonové parametry filtračního systému
  • Množství odsávaného vzduchu
  • Podtlak v sacím potrubí, tlakovou diferenci a přetlak ve výtlačném potrubí
  • Teplotu odsávaného vzduchu před a za filtrem
 • Monitorujeme parametry ventilátoru
  • Teplotu ložisek
  • Vibrace rotoru ventilátoru
 • Monitorujeme funkci regenerace
  • Spotřeba tlakového vzduchu
  • Vliv regenerace aftercleaning na pokles tlakové ztráty
 • Monitorujeme filtrační schopnost
  • Měřením TZL v cestě přefiltrovaného vzduchu
 • Monitorujeme funkci vynášení prachu
  • Monitoring otáček turniketu a šneků
  • Monitoring těsnosti turniketu
  • Monitoring hladiny odprašků ve výsypce
 • Monitorujeme energetické náklady na filtrační systém
  • Monitoring spotřeby elektrické energie
  • Monitoring spotřeby tlakového vzduchu
Autodiagnostický systém filtru ASF

Jakým poruchám umí ASF předcházet?


Množství indikovatelných poruch je závislé na počtu a typu instalovaných čidel a liší se pro různé aplikace. V plné výbavě systému provozovatele informujeme o následujících nestandardních stavech:

 • Upozornění na nízký sací výkon – indikace nedostatečného odsávání u technologie
 • Upozornění na vysokou teplotu odsávaného vzduchu – Indikace možného poškození filtračního média
 • Upozornění na vysoký či nízký podtlak v sacím potrubí – indikace nevhodného sání
 • Upozornění na vysoký přetlak výduchového traktu – indikace přicpání výduchového rukávce
 • Upozornění na nefunkční systém vynášení odprašků
 • Upozornění na vysokou tlakovou ztrátu filtračního média – indikace nedostatečné regenerace
 • Upozornění na vysokou prašnost za filtrem – indikace poškozeného filtračního média
 • Upozornění na vysoký odběr tlakového vzduchu – indikace poškozeného ventilu regenerace
 • Upozornění na zvýšenou teplotu za filtrem – indikace počínajícího zahoření ve filtru
 • Upozornění na zvýšené vibrace ventilátoru – indikace poškození rotou ventilátoru
 • Upozornění na zvýšenou teplotu ložisek motoru – indikace poškození ložisek motoru
 • Upozornění na vysoký odběr elektrické energie – indikace nehospodárného provozu systému
Autodiagnostický systém filtru ASF

Na jaké technologie odsávání lze ASF nainstalovat


Autodiagnostický systém filtru je plně aplikovatelný na jakýkoliv systém centrálního odsávání, instalovaný libovolným dodavatelem, vyrobený libovolným výrobcem.

elektrostatický filtr

Jak ASF aplikovat?


Kontaktujte nás. Naši technici Vám připraví nabídku systému ASF na míru Vaší technologii. Systém ASF je možno doplnit i komplexními servisními službami v rámci zajištění chodu filtrační technologie.