Vysokotlaké odsávání od brusek

Výkon centrální vysokotlaké filtrační jednotky jsme dimenzovali pro souběh tří pracovníků pro současném broušení.

Nainstalovali jsme další dvě připojovací místa pro připojení čistící hadice, které však neuvažujeme do souběhu odsávaných míst. Úklid kabiny bude probíhat po ukončení brousících prací.

Vysavačová jednotka je umístěna ve venkovním prostředí ve vzdálenosti cca 20 metrů od kabiny. Provedení vysokotlaké filtrační jednotky je v provedení odpovídající explozního prachu. Filtrační zařízení je vybaveno tlakově odolnou skříní, antistatickým filtračním médiem, uvolňovací membránou s bezplamenným systémem. Bezplamenný systém používáme u venkovní jednotka pouze z toho důvodu, že je jednotka umístěna blízko komunikace s pohybem chodců. Do sacího potrubí je osazena zpětná klapka B-Flap. Potrubí sání je v silnostěnném tlakově odolném provedení, jednotlivé dílce potrubí jsou elektricky propojeny.

Hadice pro připojení brusek jsou vyrobeny z antistatického materiálu.

Připojení k jednotlivým bruskám je řešeno automaticky ovládanými klapkami, které reagují na spotřebu tlakového vzduchu bruskou. Při spuštění brusky se automaticky otevře klapka a probíhá odsávání. Systém je navržen pro použití vibračních brusek, které jsou uzpůsobeny pro odsávání do brusného nástroje otvory ve smirkovém papíru.

Pro realizaci jsme využili námi vyráběné filtrační jednotky Vacuum JET v zesíleném provedení pro podtlak – 70 kPa. Zdrojem podtlaku je vysokopodtlakové turbína řízení frekvenčním měničem v závislosti na udržení požadovaného tlaku v sacím potrubí.

Popis filtru Vacuum JET

Jedná se o suché, textilní filtrační zařízení prachových podílů, vybavené automatickou regenerací filtračního média pomocí tlakového vzduchu. Regenerace filtračního média probíhá cyklicky v nastavených časových intervalech s možností řízení dle aktuální tlakové ztráty. Filtrační zařízení vyrábíme v provedení pro umístění ve venkovním prostředí, a to bez nutnosti bez nutnosti zastřešení. Filtrační zařízení dosahuje vysoké účinnosti filtrace – na 99,9%, proto je možno přefiltrovanou vzdušninu vracet zpět do prostoru výrobní haly.

Další reference

Aluminium Cutting – ExactCut, s.r.o.

Dedusting of large casting blasters – Slévárna Kuřim, a.s.

Partner: Dedusting of large casting blasters – Slévárna Kuřim, a.s.

Chcete se stát partnerem?

Partnerstvím získáte přístup do online katalogu pro partnery včetně cenových informací, automaticky generovaným nabídkám a jejich historii. Vyplňte prosím kontaktní formulář níže. Naše obchodní oddělení Vás bude kontaktovat.