Separace odřezků pomocí rotačního separátoru

Partner: Separace odřezků pomocí rotačního separátoru

Pro našeho klienta jsme řešili problém s prašností u lisu na odřezky. Navrhli jsme, vyrobili a nainstalovali rotační separátor, který je umístěn na vlastní ocelové konstrukci přímo nad vstupem do lisu. Lis je vybaven vlastní vacuovou vývěvou, která si nasává odřezky z mezizásobníku.

Separace odřezků probíhá na vnitřním sítu separátoru, který je regenerován stíracími lištami rotoru separátoru. Prachové částice pokračují dále do filtračního systému. Odřezky padají dolů do mezizásobníku pod separátorem. Produkty pro papírenský průmysl vyvíjíme společně s partnerskou společností Golpretech Czech Republic.

Pro realizaci jsme použili námi vyráběný separátor papírových odřezků typu RSGG – Mezizásobník byl zkonstruován a navržen na míru dané aplikace. Výsledkem naší realizace je bezprašný prostor kolem lisu na odpad.

Popis rotačních separátorů

Rotační separátory slouží ke kontinuálnímu odlučování papírových odřezků z odsávaného vzduchu. Jsou významnou komponentou aplikace odsávání v polygrafických provozech.  Papírové odřezky jsou zachyceny na děrovém sítu a kontinuálně stírány pomocí stíracích lišt rotoru separátoru. Rotor separátoru zajišťuje jednak kontinuální stírání zachycených odřezků a zároveň zajišťuje tlakové oddělení výsypu odřezků od vzduchotechnického systému. Separátor je schopen pracovat v nepřetržitém režimu 24/7. Výsyp odloučených papírových odřezků je standardně napojen na pěchovací či balíkovací lis. Uchycení separátoru papírových ořezů je řešeno uložením na výstupní kanál pomocí připojovací příruby. V polygrafických provozech s požadavkem na naprostou bez obslužnost navrhujeme zpracování odpadu pomocí balíkovacího lisu či použití dvou paralelně umístěných separátorů papíru s vývody do pěchovacích lisů. V případě použití pěchovacích lisů papíru je vždy v chodu pouze jeden ze dvou instalovaných separátorů. Při naplnění kontejneru systém automaticky pomocí přepínacích klapek přesměruje cestu papírového odpadu do druhého separátoru.

Další reference

Aluminium Cutting – ExactCut, s.r.o.

Dedusting of large casting blasters – Slévárna Kuřim, a.s.

Partner: Dedusting of large casting blasters – Slévárna Kuřim, a.s.

Chcete se stát partnerem?

Partnerstvím získáte přístup do online katalogu pro partnery včetně cenových informací, automaticky generovaným nabídkám a jejich historii. Vyplňte prosím kontaktní formulář níže. Naše obchodní oddělení Vás bude kontaktovat.