Prostorové odsávání svařovny

Partner: Prostorové odsávání svařovny

Zrealizovali jsme prostorové odsávání svařovny s pomocí námi vyráběného filtračního zařízení G&G Patro JET. V hale se nachází 6 svářecích pracovišť, nad kterými jsme navrhli a nainstalovali systém podstropního odsávání. Pod stropem haly jsme nainstalovali odsávací potrubní vedení, které odsávacími nástavci zajišťuje odtah kouře od středu svářecích pracovišť.

Pro prostorové odsávání svařovny jsme použili patronový filtr G&G Patro JET 3-3-2-18 s automatickou regenerací filtračního média pomocí tlakového vzduchu s 18 patronami. Filtrační plochou 324 m2 a odsávacím výkonem 19 000 m3/h.  Odprašky jsou zachycovány do kbelíku o objemu 50l. Přefiltrovaná vzdušina je vracena zpět do výrobních prostor pomocí distribučního rukávce s perforovanými otvory tak, aby byla přefiltrovaná vzdušnina distribuována směrem dolů k podlaze. U prostorového odsávání svařovny je vždy velmi důležité odsávat pod stropem a vracet vzduch směrem k podlaze tak, aby pod stropem nevznikala oblast teplejšího vzduchu, který pak zamezí, aby kouř stoupal vzhůru.

Realizační práce pro nás zajišťovala partnerská společnost V-Dusting.

Popis patronového filtru

Jedná se o suché, patronové filtrační zařízení prachových podílů, vybavené automatickou regenerací filtračního média pomocí tlakového vzduchu. Regenerace filtračního média probíhá cyklicky v nastavených časových intervalech s možností řízení dle aktuální tlakové ztráty. Odsávací výkon je stanoven použitým ventilátorem dle typu materiálu a požadovaného zatížení filtrační plochy. Zatížení filtrační plochy je u filtru typu G&G Patro JET stanoveno na min 1,0 m3/m2/min Ventilátor není součástí filtrační jednotky. Filtrační zařízení vyrábíme v provedení pro umístění ve venkovním prostředí a to bez nutnosti bez nutnosti zastřešení. Filtrační zařízení dosahuje vysoké účinnosti filtrace – na 99.9%, proto je možno přefiltrovanou vzdušninu vracet zpět do prostoru výrobní haly. Poměr vracení vzduchu do prostoru haly a venkovního prostředí určuje projektant technologie dle charakteristiky odsávaného materiálu a vzduchových poměrů výrobního objektu.

Další reference

Aluminium Cutting – ExactCut, s.r.o.

Dedusting of large casting blasters – Slévárna Kuřim, a.s.

Partner: Dedusting of large casting blasters – Slévárna Kuřim, a.s.

Chcete se stát partnerem?

Partnerstvím získáte přístup do online katalogu pro partnery včetně cenových informací, automaticky generovaným nabídkám a jejich historii. Vyplňte prosím kontaktní formulář níže. Naše obchodní oddělení Vás bude kontaktovat.