Odsávání prachu při výrobě pelet

Partner: Odsávání prachu při výrobě pelet

Významná reference použití našeho filtru VAC pro filtraci vzduchu při výrobě pelet. Použitý filtr je vybaven systémem duální regenerace pomocí vibrooklepu a regenerací tlakovým vzduchem. Duální regenerace šetří tlakový vzduch provozovatele

Naše dodávka zahrnuje výrobu a realizaci filtračního zařízení pro odsávání prachu při výrobě pelet, pilin a dřevního materiálu v provozu výroby pelet. Filtrační zařízení je přetlakové, vybavené duální regenerací pomocí vibrooklepu a regenerací tlakovým vzduchem. Duální regenerace šetří tlakový vzduch provozovatele. Klient prováděl instalaci filtračního zařízení vlastními silami pouze za dohledu naší šéfmontáže.

Filtrační zařízení:

Použito bylo filtrační zařízení G&G Jet VAC naší výroby. Toto filtrační zařízení je svojí konstrukcí přímo určeno pro odsávání pilin a štěpkyv dřevozpracujícím průmyslu. Filtrační zařízení je vybaveno pneumaticky řízeným vibračním oklepem, který periodicky třese s filtračními hadicemi a zajišťuje tak účinou a energeticky nenáročnou regeneraci. Vzhledem k množství odprašků je filtr vybaven i systémem pneumatické regenerace filtračního média pomocí tlakového vzduchu. Systém pneumatické regenerace je automaticky spouštěn až při vyšší hladině tlakové ztráty. Systém duální regenerace v tomto případě přispívá k významné úspoře nákladů na tlakový vzduch při regeneraci filtračního média. Filtrační  zařízení je vybaveno integrovaným šnekovým dopravníkem  pro vynášení pilin z výsypky filtračního zařízení. Uzavření podtlaku zajišťuje rotační podavač. Vzhledem k tomu, že odsávání pilin patří do charakteru explozního prachu je filtrační zařízení vybaveno odlehčovacími membránami pro uvolnění tlakové vlny do venkovního prostředí.

Zpracování odpadu

Odsáté a separované piliny filtračním systémem jsou vedeny pomocí šnekového dopravníku do kontejneru investora.

Filtr JET VAC G&G filtration Filtr JET VAC G&G filtration

V rámci našeho katalogu filtry typu Jet VAC najdete zde.

Další reference

Aluminium Cutting – ExactCut, s.r.o.

Dedusting of large casting blasters – Slévárna Kuřim, a.s.

Partner: Dedusting of large casting blasters – Slévárna Kuřim, a.s.

Chcete se stát partnerem?

Partnerstvím získáte přístup do online katalogu pro partnery včetně cenových informací, automaticky generovaným nabídkám a jejich historii. Vyplňte prosím kontaktní formulář níže. Naše obchodní oddělení Vás bude kontaktovat.