Odsávání plastového prachu

Partner: Odsávání plastového prachu

Reference v oblasti odsávání a filtrace plastového prachu. Naše textilní filtrační zařízení s automatickou regenerací filtračního média tlakovým vzduchem, záchytem filtrátu do big-bagu. Vracení přefiltrovaného vzduchu zpět do pracovního prostoru.

Naše dodávka zahrnuje výrobu a instalaci filtračního zařízení pro odsávání plastového prachu typu G&G Jet BAG. Filtrační zařízení je určeno pro umístění ve venkovním prostředí bez nutnosti přístřešku. Filtr je vybaven automatickou regenerací filtračního média (plochých textilních hadic) pomocí pulzů tlakového vzduchu. Filtrační zařízení je vybavené výsypkou filtrátu, zakončenou rotačním podavačem s výpadem odpadu do big-bagu. Filtr je umístěn na ocelové konstrukci.

Z hlediska proudění vzduchu uvnitř filtru a tlakových ztrát filtračního systému je koncepce filtrační jednotky volena tak, aby procházející vzdušnina do filtrační jednotky vstupovala ve vrchní části filtru a vystupovala přefiltrovaná ve spodní části filtračního zařízení. Proudění uvnitř filtrační komory je shora dolů, což výrazně napomáhá k odvádění odprašků do výsypky což je u odsávání plastového prachu stěžejní.  Tato koncepce snižuje tlakové ztráty filtračního média.

Při aplikaci odsávání plastového prachu garantujeme dlouhou životnost filtračního média minimálně 5 let provozování filtračního zařízení. Dbáme na na to, aby instalací našeho filtračního zařízení nevznikaly provozovateli nadbytečné provozní náklady způsobené neustálou nutnou výměnou filtračního média.

Plastový prach je velmi jemný lehký a náchylný ke klenbování ve výsypce filtru. Je důležité aby regenerace filtru probíhala kontinuálně, aby filtrační zařízení mělo pozvolný sklon výsypky a kontinuální odvod odprašků,  aby nedošlo k ucpání výsypky filtru.

Instalaci filtrační jednotky zajišťovala  naše realizační složka G&G filtration CZ, s.r.o.

Použité filtrační zařízení G&G Jet BAG najdete v rámci našeho katalogu zde.

Další reference

Odprášení kamenolomu

Partner: Odprášení kamenolomu

Atmosféricky regenerovaný filtr pro odprášení kamenolomu Filtr G&G Fan BAG, je filtrační zařízení určeno k odprášení kamenolomu, obalovnách a provozech,…

Spalinový filtr pro energetiku

Partner: Spalinový filtr pro energetiku

Filtr G&G Ceramic JET je vybaven keramickými filtračními tyčemi s teplotní odolností 1200 °C. Je přímo určen k odprášení spalin…

Chcete se stát partnerem?

Partnerstvím získáte přístup do online katalogu pro partnery včetně cenových informací, automaticky generovaným nabídkám a jejich historii. Vyplňte prosím kontaktní formulář níže. Naše obchodní oddělení Vás bude kontaktovat.