Odsávání pálícího stroje

Partner: Odsávání pálícího stroje

Realizovali jsme zakázku pro našeho partnera, který se zabývá výrobou pálících strojů. Cílem je odsávání pálícího stroje při vypalování výrobků z plastu.

Pro odsávání pálícího stroje jsme použili námi vyráběnou filtrační jednotku G&G Patro JET o odsávacím výkonu Q= 4 700 m3/h. Filtrační zařízení je vybaveno filtračními patronami – TI206 s nano vláknem potlačující zahoření, regenerovanými pulzy tlakového vzduchu. Radiální ventilátor je umístěn v akustickém boxu pro zajištění nízké hladiny hluku. Výduch přefiltrovaného vzduchu je veden do venkovního prostředí. Naše dodávka zahrnovala montáž nové filtrační jednotky s připojením k potrubí investora. Realizaci zajišťovala naše partnerská společnost V-Dusting. Odsávání od pálení plastu mělo z prvopočátku problémy s vytvářením neprodyšné krusty plastu na filtračním materiálu. Tento problém se odstranil přidáváním sorbentu do odsávacího potrubí. Tento sorbent na sebe navázal plastové částice a pomocí regenerace je prach oklepáván do zásobníku na odpad.

Popis patronového filtru

Jedná se o suché, patronové filtrační zařízení prachových podílů, vybavené automatickou regenerací filtračního média pomocí tlakového vzduchu. Regenerace filtračního média probíhá cyklicky v nastavených časových intervalech s možností řízení dle aktuální tlakové ztráty. Odsávací výkon je stanoven použitým ventilátorem dle typu materiálu a požadovaného zatížení filtrační plochy. Zatížení filtrační plochy je u filtru typu G&G Patro JET stanoveno na min 1,0 m3/m2/min Ventilátor není součástí filtrační jednotky. Filtrační zařízení vyrábíme v provedení pro umístění ve venkovním prostředí a to bez nutnosti bez nutnosti zastřešení. Filtrační zařízení dosahuje vysoké účinnosti filtrace – na 99.9%, proto je možno přefiltrovanou vzdušninu vracet zpět do prostoru výrobní haly. Poměr vracení vzduchu do prostoru haly a venkovního prostředí určuje projektant technologie dle charakteristiky odsávaného materiálu a vzduchových poměrů výrobního objektu.

Další reference

Aluminium Cutting – ExactCut, s.r.o.

Dedusting of large casting blasters – Slévárna Kuřim, a.s.

Partner: Dedusting of large casting blasters – Slévárna Kuřim, a.s.

Chcete se stát partnerem?

Partnerstvím získáte přístup do online katalogu pro partnery včetně cenových informací, automaticky generovaným nabídkám a jejich historii. Vyplňte prosím kontaktní formulář níže. Naše obchodní oddělení Vás bude kontaktovat.