Odprášení kotle na biomasu

Realizovali jsme systém odprášení kotle na biomasu za pomocí námi vyráběného filtračního zařízení G&G Ceramic JET. Byla použita filtrační jednotka G&G Ceramic JET s keramickými filtračními vložkami s maximální provozní teplotou 900°C. Regenerace filtračních keramických tyčí probíhá automaticky pulzy tlakového vzduchu. Garantujeme emise TZL na výstupu z filtrační jednotky do 10 mg/m3.

Filtrační jednotka je vybavena vyhříváním výsypky filtru pro omezení kondenzace uvnitř filtrační jednotky. Výsyp popele z filtrační jednotky je řešen pomocí těsné dvouklapky umístěné na jehlanové výsypce. Spalinový ventilátor je dodávkou investora.

Pro výkon kotle 1000 kW Byla použita filtrační jednotka k 256 ks keramických filtračních tyčí o celkové filtrační ploše 72 m2. Keramické tyčky dávají jistotu, že nedojde k zahoření filtračního média nedopalem.

Keramické filtry používáme pro odprášení spalin u kotlů do 2 MW výkonu. Pro vyšší výkony instalujeme elektrostatické filtrační jednotky od společnosti SaveEnergy, kterou výhradně zastupujeme v ČR a SK.

Spalinové filtry

Spalinové filtry G&G Ceramic JET-B jsou určeny k odprášení spalin vznikajících hořením tuhých paliv ve spalovacích zdrojích. Díky své konstrukci jsou filtrační jednotky používány pro odprášení kotlů na spalování biomasy.

Základní charakteristikou filtračních zařízení je odolnost vůči žhavým částicím a zbytkům nedohořelého paliva, které se vyskytují ve spalinách při spalování biomasy. Spaliny vstupují do filtrační jednotky jsou pomocí vnitřní dělící přepážky směřovány do spodní části filtračního zařízení tak, aby došlo ke rovnoměrnému prohřátí skříně filtrační jednotky. Spaliny prochází skrz filtrační médium směrem vzhůru do čisté komory filtru a následně výstupním otvorem do spalinového ventilátoru.

Záchyt popele probíhá ve standardním provedení do integrovaných zásobníků popele, které obsluha kotle periodicky vyprazdňuje. U kotlů v nepřetržitém provozu jsou filtrační jednotky vybaveny systémem automatického vynášení popele. V nižších zástavbových výškách je vynášení odprašků řešeno pomocí pohyblivého dna filtru a následně šnekovým dopravníkem do popelnice.

Filtrační zařízení je tepelně izolované po celém plášti a je vybaveno elektrickým topným kabelem pro temperaci skříně filtru a zamezení kondenzace spalin v okamžiku náběhu či doběhu kotle při nízké teplotě spalin.

Filtrační zařízení nemusí být vybaveny jehlanovou výsypkou odprašků z důvodu nižších zástavbových rozměrů pro možnost instalace přímo do prostoru kotelny.

Další reference

Aluminium Cutting – ExactCut, s.r.o.

Dedusting of large casting blasters – Slévárna Kuřim, a.s.

Partner: Dedusting of large casting blasters – Slévárna Kuřim, a.s.

Chcete se stát partnerem?

Partnerstvím získáte přístup do online katalogu pro partnery včetně cenových informací, automaticky generovaným nabídkám a jejich historii. Vyplňte prosím kontaktní formulář níže. Naše obchodní oddělení Vás bude kontaktovat.