Modernizace aspirace sila

Partner: Modernizace aspirace sila

Naše realizace zakázky „modernizace aspirace sila“ je rozdělena do těchto okruhů:

  • aspirace horních dopravních cest v sile o výkonu 12 600 m3/h
  • aspirace dolních dopravních cest v sile 11 000 m3/h
  • aspirace předčističky a čističky obilí 6 000 m3/h

U modernizace aspirace sila byla veškerá stávající aspirace (vzt. potrubí, ventilátory, odstředivé odlučovače atd. ) byla v celém rozsahu demontována. Každý okruh byl vybaven vlastním filtrem typu G&G Jet BAG s integrovaným ventilátorem. Všechny filtry byly osazeny na 8. patře strojovny.

Regenerace filtrační tkaniny je prováděna automaticky protiproudem tlakového vzduchu. Každý filtr je vybaven řídící jednotkou a diferenčním snímačem tlakové ztráty filtru, který dává při dosažení nastavené tlakové ztráty impuls k regeneraci. Výsyp odpadu je řešen pomocí rotačního podavače a propojen do stávajících cest odpadu.

Součástí realizace byly i rozsáhlé demontáže stávajících cyklonových odlučovačů, které byly umístěny na ocelové konstrukci z vnější strany sila. Pro demontáže byly využiti horolezci za asistence autojeřábu. Horolezci zároveň zajišťovali i demontáž části střechy objektu, kde vznikl otvor využívaný pro odstranění demontovaných částí technologie a spuštění nových filtračních jednotek a ventilátorů do prostoru strojoven. Celý proces demontáží a montáží technologie byl technicky velmi náročný na organizaci montáže, který pro nás zajišťovala partnerská společnost V-Dusting.

Použité filtrační jednotky typu G&G Jet BAG

Filtrační zařízení G&G Jet BAG jsou textilní filtrační jednotky vybavené automatickou regenerací filtračního média pomocí protiproudu tlakového vzduchu. Ze zkušeností z jednotlivých aplikací ve dosahuje životnost filtračního média více než 20 000 provozních hodin, bez nutnosti jakéhokoliv manuálního dočišťování. Filtrační médiem jsou ploché, hladké rukávce z netkané textilie o plošné hmotnosti 550 g/m2. Filtrační médium neobsahuje záhyby, ve kterých by docházelo k usazování prachu. Zároveň je velmi mechanicky odolné proti protržení či prodření. Hodnota zbytkového úletu prachových částic se pohybuje v rozmezí od 0,25 mg/m3 do 5 mg/m3 v závislosti na odsávaném prachu. Filtrační zařízení je vybavené buď zásobníkem na odpad o objemu 50 litrů, nebo výsypem odpadu přes rotační podavač do BIG-BAGu, nebo v provedení dle konkrétní poptávky. Filtry G&G Jet BAG vyrábíme i v provedení pro odsávání explozních prachů.

Další reference

Aluminium Cutting – ExactCut, s.r.o.

Dedusting of large casting blasters – Slévárna Kuřim, a.s.

Partner: Dedusting of large casting blasters – Slévárna Kuřim, a.s.

Chcete se stát partnerem?

Partnerstvím získáte přístup do online katalogu pro partnery včetně cenových informací, automaticky generovaným nabídkám a jejich historii. Vyplňte prosím kontaktní formulář níže. Naše obchodní oddělení Vás bude kontaktovat.