Filtrační zařízení pro odsávání pilin

Partner: Filtrační zařízení pro odsávání pilin

Naše referenční instalace filtračního zařízení GREFILT pro odsávání pilin ze dřevovýroby. Jedná se o podtlakové filtrační zařízení vybavené automatickou regenerací filtračních hadic pomocí pneumatických vibračních válců.

Filtrační zařízení je vybaveno odlehčovacími membránami pro uvolnění tlakové vlny do venkovního prostředí.

Termín instalace 4Q/2019

Předmětem naší zakázky byla výroba dvou filtračních jednotek pro odsávání pilin z dřevovýroby. Filtrační jednotky jsou umístěné na nosné ocelové konstrukci rovněž naší výroby. Pro koncepci odsávání odpovídající požadavkům investora bylo použito jedno filtrační zařízení přetlakové konstrukce a jedno zařízení podtlakové konstrukce. V obou případech jsou filtrační jednotky vybaveny pro odsávání explozního prachu systémem uvolnění tlakové vlny do venkovního prostředí. Filtrační jednotky jsme vyrobili pro našeho partnera společnost GreMi KLIMA, s.r.o., který je generálním dodavatelem systému odsávání pilin pro koncového klienta.

Podtlaková filtrační jednotka GREFILT VAC

Námi vyráběné filtrační zařízení GREFILT VAC je filtrační zařízení určené k odsávání ve dřevozpracujících firmách. Filtrační zařízení je vybaveno automatickou regenerací buď pomocí pneumatického vibračního válce, nebo pomocí tlakového vzduchu. Pro aplikace odsávání pilin v nejnáročnějších provozech jsou filtrační jednotky vybaveny kombinací systému regenerace – jak pomocí profuku filtračních hadic tlakovým vzduchem, tak i systémem vibrační regenerace. Kombinace dvou systémů regenerace  přispívá k úspoře tlakového vzduchu při provozování filtračního zařízení. Pokud je tlakové ztráta filtračních hadic nízká, filtrační systém regeneruje pouze pomocí vibrooklepu. Při nárůstu tlakové ztráty filtračního média se automaticky aktivuje systém regenerace pomocí tlakového vzduchu. U podtlakové filtrační jednotky je ventilátor umístěn na čisté straně filtračního zařízení. Použité odsávací ventilátory jsou voleny s vysokou účinností a s možností regulace odsávacího výkonu pomocí frekvenčního měniče.

Další reference

Aluminium Cutting – ExactCut, s.r.o.

Dedusting of large casting blasters – Slévárna Kuřim, a.s.

Partner: Dedusting of large casting blasters – Slévárna Kuřim, a.s.

Chcete se stát partnerem?

Partnerstvím získáte přístup do online katalogu pro partnery včetně cenových informací, automaticky generovaným nabídkám a jejich historii. Vyplňte prosím kontaktní formulář níže. Naše obchodní oddělení Vás bude kontaktovat.