Cyklonový odlučovač u odsávání rozmítací pily

Partner: Cyklonový odlučovač u odsávání rozmítací pily

Naše reference odsávání rozmítací pily pomocí transportního ventilátoru a cyklónového odlučovače s výsypem pilin do velkokapacitního kontejneru.

Systém zajišťuje odsávání mokrých pilin ze surového dřeva.

Naše dodávka zahrnuje výrobu a instalaci transportního ventilátoru, cyklonového odlučovače, rotačního podavače a podjezdné ocelové konstrukce pro umístění kontejneru. Celá sestava slouží pro jednoúčelové odsávání výkonné rozmítací pily. Volbu cyklonového odlučovače oproti filtračnímu zařízení jsme provedli z důvodu odsávání mokrých pilin, který by u filtračního zařízení způsobovaly komplikace v podobě zamrzání filtračního média přes zimní období. Cyklonový odlučovač má konstantní provozní podmínky jak přes letní tak zimní období. Instalaci filtrační jednotky zajišťovala  naše realizační složka G&G filtration CZ, s.r.o.

Možnosti cyklonových odlučovačů

Cyklonový odlučovač bývá především díky své nižší účinnosti při odlučování jemnějších frakcí prachu zařazovány jako předodlučovače před filtrační zařízení, kterým tímto odlehčují od větší části prachu. V aplikacích odsávání od dřevoobráběcích strojů, převážně u mokrých pilin jsou cyklóny použity jako jediný odlučovací člen bez následné filtrace. Cyklónové odlučovače bývají rovněž používány u uzavřených okruhů pneudopravy, či ve spalinových cestách pro předodloučení jisker před vstupem spalin do filtračního zařízení. Cyklóny je možno řadit paralelně vedle sebe, čímž se zvyšuje kapacita, nebo sériově za sebou, a tím  se zvyšuje odlučivost. O odsávání mokrých pilin je možné cyklonové odlučovače používat samostatně, bez použití filtrační jednotky. Při instalaci cyklonu je zapotřebí počítat s tlakovou ztrátou cyklonu na úrovni 800 až 1200 Pa.  V závislosti na množství a teplotě odsávaného vzduchu.

Použitý cyklonový odlučovač najdete v rámci našeho katalogu zde.

Další reference

Odprášení linky na drcení autovraků

Partner: Odprášení linky na drcení autovraků

Vzdušina je dále vedena do cyklónových odlučovačů, kde dojde k odloučení hrubých částic lehké frakce. Takto zachycené hrubé částice jsou…

Tepelná izolace potrubí

Partner: Tepelná izolace potrubí

Zároveň tepelná izolace potrubí zabraňuje ochlazování plynu uvnitř potrubních tras a přispívá k omezení či vyloučení možnosti kondenzace par na vnitřní…

Chcete se stát partnerem?

Partnerstvím získáte přístup do online katalogu pro partnery včetně cenových informací, automaticky generovaným nabídkám a jejich historii. Vyplňte prosím kontaktní formulář níže. Naše obchodní oddělení Vás bude kontaktovat.