Rotační podavače

Vyrábíme rotační podavače pro kontinuální vynášení odprašků z filtračních zařízení, cyklonových odlučovačů a kontinuální vynášení pilin ze sil a zásobníků.

Rotační podavač
01

Rotační podavače RPGG


Naše rotační podavače jsou nejčastěji používány k odvádění odprašků z filtračních zařízení. Rotační podavač zajišťuje kontinuální či cyklický odvod prachu během provozu filtru. Těsnící lišty podavače zajišťují oddělení přetlaku či podtlaku filtru od okolního prostředí. Další běžnou aplikací rotačního podavače je vynášení prachu či pilin z cyklónového odlučovače. U cyklónového odlučovače je nutné kontinuální odvádění odprašků tak, aby nedošlo k zahlcení odlučovače separovaným materiálem. Naše rotační podavače používáme také pro vynášení materiálu ze sila.
rotační podavač
02

Lopatky rotačního podavače


Lopatky rotačního podavače volíme vždy pro konkrétní případ použití. Provedení lopatek se liší v poměru pevné a pružné části, počtem lopatek a materiálem lopatek. Při poptávce rotačního podavače je rozumné co nejpřesněji specifikovat přepravovaný materiál - jeho granulometrii a charakteristiku.
03

Materiálové provedení


Rotační podavače vyrábíme z materiálu 11375 v lakovaném provedení pro použití v běžných aplikacích. Pro použití v potravinářském průmyslu vyrábíme rotační podavače z materiálu 1.4301. V rámci opotřebitelných dílů podléhající abrazi vyrábíme naše rotační podavače rozložitelné na samostatné bočnice, čela a rotor. Při opotřebení tak lze vyměnit konkrétní součást.

Ukázka našich zařízení v praxi

G&G Partneři

Odprášení kamenolomu

Atmosféricky regenerovaný filtr pro odprášení kamenolomu Filtr G&G Fan BAG, je filtrační zařízení určeno k odprášení kamenolomu, obalovnách a provozech,…

Spalinový filtr pro energetiku

Filtr G&G Ceramic JET je vybaven keramickými filtračními tyčemi s teplotní odolností 1200 °C. Je přímo určen k odprášení spalin…

Jsme G&G filtration

G&G se zabývá vývojem a výrobou produktů z oblasti průmyslového odsávání a filtrace vzduchu. G&G společně založili Ing. Radek Veselý a Ing. Miloš Gregor z důvodu jediného cíle a to výroby filtrační technologie pro mezinárodních trh.

Více o nás

G&G filtration
filtrace pro celý svět

G&G Výroba

Máme toho mnohem víc! Prohlédněte si náš katalog