Rotační podavače

Vyrábíme rotační podavače pro kontinuální vynášení odprašků z filtračních zařízení, cyklonových odlučovačů a kontinuální vynášení pilin ze sil a zásobníků.

01

Rotační podavače GGRP


Naše rotační podavače jsou nejčastěji používány k odvádění odprašků z filtračních zařízení. Rotační podavač zajišťuje kontinuální či cyklický odvod prachu během provozu filtru. Těsnící lišty podavače zajišťují oddělení přetlaku či podtlaku filtru od okolního prostředí. Další běžnou aplikací rotačního podavače je vynášení prachu či pilin z cyklónového odlučovače. U cyklónového odlučovače je nutné kontinuální odvádění odprašků tak, aby nedošlo k zahlcení odlučovače separovaným materiálem. Naše rotační podavače používáme také pro vynášení materiálu ze sila.
02

Materiálové provedení

Rotační podavače vyrábíme z materiálu 11375 v lakovaném provedení pro použití v běžných aplikacích. Pro použití v potravinářském průmyslu vyrábíme rotační podavače z materiálu 1.4301.

Ukázka našich zařízení v praxi

G&G Partneři

Svařované potrubí pro vzduchotechniku

Naše společnost vyrábí svařované potrubí pro použití v aplikacích průmyslového odsávání a filtrace vzduchu. Pro klienty zpracováváme projekční návrhy, konstrukční…

Odsávání svařovny

Pro odsávání svařovny je možné využívat více typů filtračních zařízení. Filtry patronové, filtry textilní a filtry lamelové. Je pro nás…

Jsme G&G filtration

G&G se zabývá vývojem a výrobou produktů z oblasti průmyslového odsávání a filtrace vzduchu. G&G společně založili Ing. Radek Veselý a Ing. Miloš Gregor z důvodu jediného cíle a to výroby filtrační technologie pro mezinárodních trh.

Více o nás

G&G filtration
filtrace pro celý svět

G&G Výroba