Rekuperátory spalin

Vyrábíme průmyslové rekuperátory spalin v provedení spaliny – vzduch. Rekuperace spalin je využívána v aplikacích odsávání horkých plynů.

rekuperátor spalin
01

Rekuperátory spalin


Vyrábíme průmyslové rekuperátory spalin v provedení spaliny – vzduch. Rekuperace spalin je využívána v aplikacích odsávání horkých plynů, kdy rekuperátor spalin slouží primárně pro snížení teploty odsávaného plynu a zajištění možnosti filtrace pomocí textilního filtračního zařízení. Odebírané teplo spalinám je následně možno využít zejména pro vzduchotechnické vytápění výrobních či skladovacích prostor.
chladič spalin
02

Využití rekuperace spalin


Rekuperaci spalin doporučujeme využít u všech tepelných zdrojů, jejichž spaliny mají teplotu vyšší než cca 200°C. Rekuperací lze odebrat přebytečnou energii výduchu zdroje až do výstupní teploty cca + 120°C tak, aby ochlazené spaliny nekondenzovaly. Získaná tepelná energie lze použít jako předehřev spalovacího vzduchu, či pro vzduchotechnické vytápění objektu.
Nejčastějšími zdroji vhodnými pro rekuperaci tepla jsou:
- Aplikace odsávání plynových tavících pecí
- Aplikace odsávání rotačních pecí
- Rekuperace spalin sklářských pecí
- Rekuperace spalin dospalovacích komor VOC
- Rekuperace spalin lakovacích linek

Ukázka našich zařízení v praxi

G&G Partneři

Odprášení kamenolomu

Atmosféricky regenerovaný filtr pro odprášení kamenolomu Filtr G&G Fan BAG, je filtrační zařízení určeno k odprášení kamenolomu, obalovnách a provozech,…

Spalinový filtr pro energetiku

Filtr G&G Ceramic JET je vybaven keramickými filtračními tyčemi s teplotní odolností 1200 °C. Je přímo určen k odprášení spalin…

Jsme G&G filtration

G&G se zabývá vývojem a výrobou produktů z oblasti průmyslového odsávání a filtrace vzduchu. G&G společně založili Ing. Radek Veselý a Ing. Miloš Gregor z důvodu jediného cíle a to výroby filtrační technologie pro mezinárodních trh.

Více o nás

G&G filtration
filtrace pro celý svět

G&G Výroba

Máme toho mnohem víc! Prohlédněte si náš katalog