Produkty pro vynášení odprašků

Vyrábíme produkty pro vynášení odprašků, mezi které se řadí rotační podavače, dvojklapky a šnekové a řetězové dopravníky.

Rotační podavače
01

Rotační podavače


Naše rotační podavače jsou nejčastěji používány k odvádění odprašků z filtračních zařízení. Rotační podavač zajišťuje kontinuální či cyklický odvod prachu během provozu filtru. Těsnící lišty podavače zajišťují oddělení přetlaku či podtlaku filtru od okolního prostředí. Další běžnou aplikací rotačního podavače je vynášení prachu či pilin z cyklónového odlučovače. U cyklónového odlučovače je nutné kontinuální odvádění odprašků tak, aby nedošlo k zahlcení odlučovače separovaným materiálem. Naše rotační podavače používáme také pro vynášení materiálu ze sila.
Dvojklapky
02

Dvojklapky pro vysoké podtlaky


Dvojklapky slouží pro vynášení odpadu z filtračních jednotek při vysokém podtlaku odsávacího systému. Námi vyráběné dvojklapky jsou navržené i pro vysokopodtlakové filtrační systémy s podtlakem – 25 kPa. Funkce dvojklapky spočívá v postupném přepouštění odpadu přes středovou komoru klapky. Zajištění těsnosti spočívá v časování chodu jednotlivých listů klapek tak, aby byla ve všech provozních stavech vždy jedna klapka uzavřena. Dvojklapky jsou díky vysoké těsnosti odolné proti obrazivnímu opotřebení. Přepravní kapacita prachu lze nastavit časováním chodu listů klapek. Ke klapkám dodáváme i řídicí systém, který umožňuje časování a nastavení cyklu dle potřeby jednotlivých aplikací. Spotřeba tlakového vzduchu se dle nastavení časování pohybuje od 1 do 2 Nm3/h. Dvojklapky vyrábíme ve variantách dle připojovacího rozměru příruby 300x300, 250x250 a 200x200 mm.

Ukázka našich zařízení v praxi

G&G Partneři

Aluminium Cutting – ExactCut, s.r.o.

Dedusting of large casting blasters – Slévárna Kuřim, a.s.

Jsme G&G filtration

G&G se zabývá vývojem a výrobou produktů z oblasti průmyslového odsávání a filtrace vzduchu. G&G společně založili Ing. Radek Veselý a Ing. Miloš Gregor z důvodu jediného cíle a to výroby filtrační technologie pro mezinárodních trh.

Více o nás

G&G filtration
filtrace pro celý svět

G&G Výroba

Máme toho mnohem víc! Prohlédněte si náš katalog