Odlučovače jisker

Jedná se o mechanické odlučovače jisker, určené pro instalaci do vertikálně vedeného odsávacího potrubí před filtrační zařízení, nebo do odsávacího potrubí za technologii produkující jiskry či žhavé částice.

01

Odlučovače jisker


Odlučovače jisker jsou na svém vstupu vybaveny pasivním rotorem, který uvede proudící vzdušninu a odsávaný prach do rotace. Rotující jiskry jsou odstředěny v sedimentační části separátoru a odvedeny pomocní sběrného potrubí do zásobníku separátu. Odsávaná vzdušnina, zbavená jisker pokračuje dále výstupní přírubou do filtračního zařízení. Odlučovače jisker slouží jak k separaci jisker, tak jako odlučovače hrubších částic z odsávané vzdušniny. Funkce odlučovače snižuje riziko zahoření filtračního systému a přispívá k prodloužení životnosti filtračního média navazujícího filtračního zařízení. V případě vysokého rizika zahoření, bývají odlučovače jisker instalovány na filtrační systém v kombinaci se samočinným hasícím systémem. Pro správnou funkci separátorů je nezbytné, aby byla sběrná nádoba těsně usazena a nedocházelo zde k přisávání vzduchu. Separátory jisker je díky jejich hmotnosti, nutné instalovat na samostatnou ocelovou konstrukci či nosnou konzolu.

Ukázka našich zařízení v praxi

G&G Partneři

Odprášení linky na drcení autovraků

Vzdušina je dále vedena do cyklónových odlučovačů, kde dojde k odloučení hrubých částic lehké frakce. Takto zachycené hrubé částice jsou…

Tepelná izolace potrubí

Zároveň tepelná izolace potrubí zabraňuje ochlazování plynu uvnitř potrubních tras a přispívá k omezení či vyloučení možnosti kondenzace par na vnitřní…

Jsme G&G filtration

G&G se zabývá vývojem a výrobou produktů z oblasti průmyslového odsávání a filtrace vzduchu. G&G společně založili Ing. Radek Veselý a Ing. Miloš Gregor z důvodu jediného cíle a to výroby filtrační technologie pro mezinárodních trh.

Více o nás

G&G filtration
filtrace pro celý svět

G&G Výroba

Máme toho mnohem víc! Prohlédněte si náš katalog