Filtrační zařízení

Skupina „filtrační zařízení“ představuje veškeré typy námi vyráběných filtračních jednotek. Jednotlivé produktové listy a podklady jsou k dispozici v sekci katalog.

01

Filtrační jednotky
G&G JET BAG


Filtrační jednotky určené pro centrální odsávání prachu. Jedná se o suché, tkaninové filtrační jednotky s automatickou regenerací filtračního média pomocí tlakového vzduchu. Regenerace filtračního média probíhá cyklicky v nastavených časových intervalech s možností řízení dle aktuální tlakové ztráty. Filtrační zařízení dosahují vysoké účinnosti filtrace – nad 99%, přefiltrovanou vzdušninu lze vracet zpět do prostoru výrobní haly. Použité filtrační médium má vysokou životnost, což uživateli přináší efektivní provoz s nízkými provozními náklady.

Oblast použití:
Filtrace slévárenského prachu, odprášení spalin z pecí, odsávání svařoven a brusíren, filtrace keramického prachu, filtrace explozních prachů, mnoho dalších aplikací
02

Spalinové filtry G&G Ceramic JET

Filtrační jednotky určené pro odprášení horkých spalin s obsahem jisker a žhavých částic. Jedná se o filtrační jednotky vybavené vysokoteplotně odolnými keramickými filtračními vložkami s teplotou tání 1200°C. Filtry jsou vybaveny  automatickou regenerací pomocí tlakového vzduchu. Filtrační jednotky dosahují vysoké účinnosti filtrace – nad 99%. Maximální provozní teplota při filtraci spalin činí 450°C.

Oblast použití:
Odprášení kotlů na biomasu, odprášení kotlů na uhlí, odprášení spalin z pecí

Filtrační jednotky určené pro odsávání pilin ve dřevozpracujícím průmyslu a prachů s vysokým obsahem vláken jako je papírový prach či textilní prach. Filtrační zařízení vyrábíme v přetlakovém i podtlakovém provedení dle konkrétní aplikace či požadavku klienta. Filtrační jednotky jsou určeny pro odsávání explozních prachů. Jedná se o hadicové filtrační jednotky vybavené automatickou regenerací pomocí pneumatického vibrooklepu.

Oblast použití:
Odsávání ve dřevozpracujícím průmyslu, odsávání textilních vláken, odsávání papírového prachu, recyklační provozy

03

Filtry pro piliny a celulózu G&G JET VAC

04

Lokální filtry G&G Local JET

Vyrábíme filtrační zařízení typu G&G Local JET, která jsou určena pro lokální odprášení dopravních cest materiálu. Zachycené odprašky padají z filtru přímo do prostoru odsávaného dopravníku. Filtr G&G-JFR-L udržuje prostor dopravníků v mírném podtlaku, tím zamezuje šíření prachu do okolního prostředí. Odprašky z filtru padají zpět do cesty dopravy materiálu. Filtry nejsou vybaveny výsypkou odprašků. Zachycené odprašky jsou vždy vraceny zpět do prostoru, odkud byly odsáty. Filtry jsou vybaveny vlastními odsávacími ventilátory s tlumiči hluku.

Oblast použití:
Odprášení šnekových dopravníků, odprášení redlerů, odprášení elevátorů, odprášení pásových dopravníků

Vyrábíme filtrační zařízení typu G&G SiloVIB, SiloJET - silo filtry. Filtry jsou určeny pro umístění na protipřírubě zásobníku či sila materiálu. Svojí funkcí zajišťují filtraci vzduchu vycházejícího ze sila při plnění pneumatickou dopravou, či odprášení sila při plnění redlerovým dopravníkem. Separovaný prach je z filtračního zařízení odváděn volným výsypem zpět do zásobníku či sila. Filtry jsou vybaveny automatickou regenerací filtračního média tlakovýmvzduchem.

Oblast použití:
Odvzdušnění sil, odvzdušnění zásobníků, odvzdušnění pneudopravy

https://www.ggfiltration.cz/wp-content/uploads/silo-filtr-1.jpg
05

Silo filtry G&G SiloVIB, SiloJET

Ukázka našich zařízení v praxi

G&G Partneři

Svařované potrubí pro vzduchotechniku

Naše společnost vyrábí svařované potrubí pro použití v aplikacích průmyslového odsávání a filtrace vzduchu. Pro klienty zpracováváme projekční návrhy, konstrukční…

Odsávání svařovny

Pro odsávání svařovny je možné využívat více typů filtračních zařízení. Filtry patronové, filtry textilní a filtry lamelové. Je pro nás…

Jsme G&G filtration

G&G se zabývá vývojem a výrobou produktů z oblasti průmyslového odsávání a filtrace vzduchu. G&G společně založili Ing. Radek Veselý a Ing. Miloš Gregor z důvodu jediného cíle a to výroby filtrační technologie pro mezinárodních trh.

Více o nás

G&G filtration
filtrace pro celý svět

G&G Výroba