Dávkovací stanice sorbentu

Vyrábíme dávkovací stanice sorbentu, které jsou využívány v aplikacích průmyslového odsávání. Námi vyráběné šnekové dávkovače dodáváme v podobě kompaktních stanic, vybavené čechracím mechanismem, ochranou proti propadnutí papírového pytle a uzavíracím víkem.

Mikrodávkovače sorbentu
01

Mikrodávkovač sorbentu


Vyrábíme mikrodávkovače sorbentu, které jsou využívány v aplikacích průmyslového odsávání. Námi vyráběné šnekové dávkovače dodáváme v podobě kompaktních stanic, vybavené čechracím mechanismem, ochranou proti propadnutí papírového pytle a uzavíracím víkem. Otáčky dávkovacího šneku lze regulovat pomocí frekvenčního měniče. Dávkovače mají kapacitu 3 kg až 100 kg za hodinu provozu. Pro nastavení optimálního dávkování je využíváno cyklického řízení chodu dávkovače. Mikrodávkovač sorbentu je možné jako externí zařízení připojit k jakémukoliv systému průmyslového odsávání.
ochrana proti zahoření filtru
02

Využití dávkovače jako ochrana proti zahoření filtru


V aplikacích průmyslového odsávání s nebezpečím zahoření filtračního média od nasávaných žhavých částic je mikrodávkovač sorbentu využíván pro dávkování mletého vápence do sacího potrubí. Vápenec vytvoří na filtračním médiu ochranný film, který významně snižuje riziko zahoření od nasávaných jisker či žhavých kuliček.
snížení rizika výbuchu
03

Využití sorbentace pro snížení rizika výbuchu


U aplikací průmyslového odsávání explozních prachů, jako je třeba broušení hliníku je instalací dávkovací stanice sorbentu možné změnit charakter prachu z explozního na nevýbušný. Přidáváním sorbentu do sacího potrubí dojde ke smíchání částic explozního prachu se sorbentem v poměru odpovídajícím cca 1:1 a výsledná směs vstupující do filtračního zařízení již nemá charakter explozního prachu. Chod filtračního zařízení musí být podmíněn hlídáním hladiny sorbentu v dávkovači a dalších návaznostech, které je nutné konzultovat před instalací a nastavením dávkovací stanice.
04

Využití sorbentace pro delší životnost filtračního média


Přidávání sorbentu do odsávacího potrubí má pozitivní vliv na regenerovatelnost filtračního média. Především pak u systémů odsávání svařoven, kde je společně s prachovými částicemi a kouřem odsáván i odpařený olej. Právě olej zachycený na filtračním médiu je důvodem vysoké tlakové ztráty, nízké životnosti filtračního média a předčasné výměny filtrační náplně. Sorbent, především Ca(OH)2 a CaCO3 pojme olejové částice a výrazně zvyšuje účinnost regenerace. Po regeneraci filtračního média je poté spolu se zachyceným prachem odloučen do sběrné nádoby filtračního zařízení. Filtrační systém pracuje při nižších tlakových ztrátách což má pozitivní vliv na spotřebu elektrické energie odsávacího ventilátoru.

Ukázka našich zařízení v praxi

G&G Partneři

Aluminium Cutting – ExactCut, s.r.o.

Dedusting of large casting blasters – Slévárna Kuřim, a.s.

Jsme G&G filtration

G&G se zabývá vývojem a výrobou produktů z oblasti průmyslového odsávání a filtrace vzduchu. G&G společně založili Ing. Radek Veselý a Ing. Miloš Gregor z důvodu jediného cíle a to výroby filtrační technologie pro mezinárodních trh.

Více o nás

G&G filtration
filtrace pro celý svět

G&G Výroba

Máme toho mnohem víc! Prohlédněte si náš katalog