Cyklonové odlučovače

Vyrábíme cyklonové odlučovače pro separaci prachu. Naše výrobní řada zahrnuje 22 cyklonových odlučovačů pro výkon 400 m3/h až po 30 000 m3/h. Nepodceňujte možnosti využití cyklonů! Umí být velmi efektivní!

cyklonový odlučovač
01

Použití cyklonových odlučovačů


Cyklonové odlučovače mají své uplatnění jako předodlučovače hrubého prachu s umístěním před koncové filtrační zařízení. Svojí funkcí zajišťují odloučení hrubší frakce ještě před vstupem do filtračního zařízení. Do filtru pak vstupuje pouze jemný zbytkový úlet. Použití cyklonového odlučovače v kombinaci s filtračním zařízením přináší vyšší provozní spolehlivost systému, snížení zátěže filtru a prodloužení životnosti filtračního média. Cyklonové odlučovače lze použít i samostatně bez koncového filtru, a to převážně v aplikacích odsávání mokrých pilin a štěpky. Zde dosahují cyklóny vysoké účinnosti odloučení a není nutné používat koncový stupeň filtrace.
cyklon
02

Příslušenství cyklonových odlučovačů


Cyklonové odlučovače naší výroby jsou již v základním provedení vybaveny rozšířením pro expanzní nádobou na výsypném hrdle odprašků. Nejčastějším příslušenstvím bývá použití rotačního podavače na výsypu odprašků, který odděluje pracovní přetlak či podtlak uvnitř odlučovače od okolního prostředí a zároveň zajišťuje vynášení odprašků. Cyklonový odlučovač je nutné umístit na ocelovou konstrukci. Tělo cyklónu je možné tepelně izolovat, a to v případě aplikace u horkých spalin.

Ukázka našich zařízení v praxi

G&G Partneři

Aluminium Cutting – ExactCut, s.r.o.

Dedusting of large casting blasters – Slévárna Kuřim, a.s.

Jsme G&G filtration

G&G se zabývá vývojem a výrobou produktů z oblasti průmyslového odsávání a filtrace vzduchu. G&G společně založili Ing. Radek Veselý a Ing. Miloš Gregor z důvodu jediného cíle a to výroby filtrační technologie pro mezinárodních trh.

Více o nás

G&G filtration
filtrace pro celý svět

G&G Výroba

Máme toho mnohem víc! Prohlédněte si náš katalog