Kontakt

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Obchodní oddělení

Ing. Radek Veselý – CEO

Návrh technologií odprášení

+420 725 745 300 [email protected]

Bc. Filip Červinka

Prodej výrobků

+420 775 454 770 [email protected]

Bc. Filip Líška

Zahraniční prodej

+420 775 991 218 [email protected]

Výrobní závod

Rastislav Kohůt

Výrobní ředitel

+421 948 949 024 [email protected]

Mgr. Tatiana Hlinková

Fakturace a účetnictví

+421 910 447 373 [email protected]

Fakturační údaje

G&G filtration, s.r.o.
Hviezdoslavova 901
034 95 Likavka
Slovenská republika

Spoločnosť zapísaná v OR OS Žilina,
Odd.: Sro, Vl. č. 57546/L
IČO: 44067330
DIČ: 2022571287
IČ DPH: SK2022571287
Bank. spojenie: VÚB, a. s.

ČÚ: 3075065056/0200

IBAN: SK8002000000003075065056
SWIFT: SUBASKBX