Vaše produkce a naše know-how

Obchodní model know-how je určen převážně pro mimoevropské partnery, kde je doprava rozměrných filtrů finančně nevýhodná. G&G navrhuje design filtru pro danou aplikaci, dodá výrobní dokumentaci k filtrační jednotce, dodá filtrační náplně a regenerační systém. Výroba filtrační skříně probíhá u partnera v místních podmínkách.

Vaše produkce a naše know-how
výrobní dokumentace
01

Poskytneme výrobní dokumentaci


Poskytneme Vám výrobní dokumentaci k dané filtrační jednotce. Výrobní dokumentace obsahuje sestavné výkresy, výkresy dílů, pálící plány, ohýbací plány. Výkresovou dokumentaci zpracováváme v angličtině, dle evropských norem v metrických mírách. Výrobní dokumentace slouží pro výrobu konkrétního modelu filtrační jednotky, která bude sloužit pro předem specifikované použití a konkrétní parametry. Za design filtrační jednotky zodpovídá společnost G&G filtration. Za kvalitu zpracování zodpovídá výrobce – partner.
filtrační rámy
02

Dodáme stěžejní komponenty


Dodáme Vám stěžejní komponenty filtru, jako jsou filtrační klece, filtrační média a regenerační systém a řídící jednotku regenerace s přednastaveným cyklem. Tyto komponenty jsou specifické, vyráběné sériově na lince a nevyplatí se je vyrábět v lokálních podmínkách. Komponenty filtračních jednotek expedujeme na paletách, ošetřených dle ISPM 15. Pro mezinárodní dopravu jsou komponenty expedovány v uzavřeném kontejneru. Specializujeme se na dodávku komponent pro textilní filtry a dodávku komponent pro vysokoteplotní keramické filtry.
dokumentace k výrobku
03

Dodáme dokumentaci k výrobku


Dodáme Vám technickou dokumentaci k dané filtrační jednotce zpracovanou v angličtině. Technická dokumentace obsahuje manuál k filtrační jednotce, návod na její použití, technické parametry a informace, bezpečnostní informace, základní informace o instalaci a zprovoznění, návod na obsluhu a údržbu filtrační jednotky. Dodáme Vám předlohu pro prohlášení o shodě k výrobku – dle evropských norem. Návody je nutné výrobcem modifikovat dle místních norem, platných v místě výroby a instalace.
vyrábíte ve své výrobní hale
04

Vyrábíte ve své výrobní hale


Výroba filtrační jednotky probíhá u Vás ve Vaší výrobní hale. Pro výrobu jakéhokoliv filtračního zařízení je zapotřebí vybavení zařízené kovoobráběcí dílny, které disponuje alespoň laserem pro pálení plechu, ohraňovacím lisem, svařovacími pracovišti, lakovnou a prostorem pro kompletaci. V lokálních podmínkách vyrobíte 70 % filtrační jednotky. Vyrobíte skříň filtru, výsypku a ocelové konstrukce. Zbylých 30 % jako regenerační systém, řídicí jednotku regenerace, filtrační klece a filtrační médium Vám dodá společnost G&G filtration.
uvedení do provozu
05

Uvedení technologie do provozu


Naučíme Vás uvést technologii do provozu. Buď online, nebo za přítomnosti našeho technika při najíždění technologie. Uvedení technologie do provozu je souhrnem specifických úkonů, které je třeba provést a zkontrolovat pro bezpečné najetí technologie odsávání a filtrace vzduchu do provozu. Je složeno z individuálních a komplexních zkoušek veškerých funkčních částí filtračního systému. Ze začátku doporučujeme uvádět technologii do provozu za naší asistence, po zaučení již Vašimi vlastními techniky.
elektrostatický filtr
06

Pojďme spolupracovat


Vy znáte místní podmínky a trh a umíte vyrábět. My rozumíme filtračním systémům a konstrukci filtračních jednotek. Společně můžeme být silní! Pokud je pro Vás spolupráce zajímavá, kontaktujte nás.

Ukázka našich zařízení v praxi

G&G Partneři

Odprášení linky na drcení autovraků

Vzdušina je dále vedena do cyklónových odlučovačů, kde dojde k odloučení hrubých částic lehké frakce. Takto zachycené hrubé částice jsou…

Tepelná izolace potrubí

Zároveň tepelná izolace potrubí zabraňuje ochlazování plynu uvnitř potrubních tras a přispívá k omezení či vyloučení možnosti kondenzace par na vnitřní…

Jsme G&G filtration

G&G se zabývá vývojem a výrobou produktů z oblasti průmyslového odsávání a filtrace vzduchu. G&G společně založili Ing. Radek Veselý a Ing. Miloš Gregor z důvodu jediného cíle a to výroby filtrační technologie pro mezinárodních trh.

Více o nás

G&G filtration
filtrace pro celý svět

G&G Výroba

Máme toho mnohem víc! Prohlédněte si náš katalog