Katalog

RPGG 20-30

RPGG 20-30

Rotační podavač odprašků s připojovací přírubou 200 x 300 mm

Jedná se o zařízení přednostně určené k vyprazdňování výsypek filtračních zařízení během provozu. Rotační podavač přepravuje materiál z horní části směrem dolů otáčením rotoru podavače. Rotor je vybaven pružným zakončením lopatek, což zajišťuje požadovanou těsnost ústrojí při provozu filtračního zařízení. Rotor je uložen na hřídeli pomocí ložisek, které se nacházejí mimo prostor dopravovaného materiálu. Otáčky rotoru zajišťuje motor s převodovkou, uloženou na podstavci rotačního podavače.

Vyberte si variantu:

Použití

Rotační podavač je nejčastěji využíván u filtračních zařízení a cyklónových odlučovačů s požadavkem kontinuálního odvodu odprašků během provozu technologie. Konstrukce rotačního podavače zabezpečuje utěsnění výsypného otvoru během svého provozu a zamezuje tak přisávání vzduchu do filtru či vyfukování nečistot do venkovního prostoru filtru. Rotační podavače RPGG jsou certifikované pro oddělení prostoru s nebezpečím výbuchu od prostoru bez nebezpečí výbuchu a proto své využití nachází i v aplikacích odsávacích systémů explozního prachu.

Pracovní podmínky

Rotační podavače RPGG jsou konstruovány pro dopravu sypkého či vláknitého prachu s velikostí částic maximálně 50 mm.. Teplota dopravovaného materiálu se smí pohybovat v rozmezí -20°C až 80°C. Umístění rotačního podavače je umožněno v prostředí o teplotě – 20°C ač + 40°C. Rotační podavač je konstruován pro spouštění pomocí motorového spouštěče. Rotační podavač RPGG je certifikován pro oddělení vnitřního prostoru zóna 22 s prostorem bez nebezpečí výbuchu.
 • objednací číslo / order number RPGG 20-30
 • dopravní kapacita / transport capacity: 9 m3/h
 • pracovní tlak / work pressure +/- 5000 Pa
 • příkon elektromotoru / motor power 0,75 kW
 • otáčky elektromotoru / motor speed 922 RPM
 • napětí motoru / motor voltage 230/400V/50 Hz
 • proud motoru / motor current 2,1 A
 • hmotnost / weight 76 kg
 • velikost příruby / flange size 200x300 mm
 • pracovní teplota / working temperature -30 až +80 °C
 • otáčky rotoru: / rotor speed 18 RPM
 • počet lopatek/ number of blades 8 ks
 • materiálové provedení / material design 11375, 1.4301, případně dle požadavku klienta
 • povrchová ochrana / surface protection lakováno / lacquered