Katalog

Venturi dýzy

Venturi dýzy

Společně s partnerskou společností Golpretech Czech Republic vyvíjíme a vyrábíme Venturi dýzy, které slouží pro odsávání nekonečných papírových pásů v polygrafickém průmyslu.

Katalog Venturi dýz

Venturi dýzy pro odsávání nekonečných papírových pásů

Vyrábíme Venturi dýzy, které slouží pro odsávání nekonečných papírových pásů v polygrafickém průmyslu. Venturi dýza je připojena k výtlaku vlastního ventilátoru. Přetlak vlastního ventilátoru využívá dýza k vytvoření podtlaku v cestě odsávání nekonečného ořezu. Papírový pásek je tak odsáván, aniž by docházelo k jeho rozsekání či poškození. Tento systém odsávání je vhodný jak pro papírové pásky, tak pro igelitové či textilní nekonečné ořezy.

Použití Venturi dýz

Venturi dýzy jsou používány pro odsávání nekonečných pásů papíru, fólie či jiného obalového materiálu. Nekonečné pásy vznikají u převíjecí technologie ořezáváním krajů role na požadovaný rozměr. Venturi dýza zajišťuje nedestruktivní odtah ořezového pásu a jeho transport pomocí potrubního vedení do místa záchytu odpadu. Dýza je vybavena vlastním vysokotlakým ventilátorem. Pro snížení hladiny hluku dodáváme vysokotlaké ventilátory v akustických boxech.