Katalog

Sekací ventilátory

Sekací ventilátory

Vyrábíme sekací transportní ventilátory, které slouží k odsávání a dělení nekonečných pásů papíru. Ventilátor je vybaven sekacím rotorem s ostrými břity z materiálu hardox.

Katalog sekacích ventilátorů

Popis sekacích ventilátorů

Vyrábíme sekací transportní ventilátory, které slouží k odsávání a dělení nekonečných pásů papíru. Ventilátor je vybaven sekacím rotorem s ostrými břity z materiálu hardox. Vstup odřezků do ventilátoru je řešen excentricky, mimo osou otáčení rotoru tak, aby byl papírový pásek naveden přímo na sekací břity rotoru a nedocházelo k namotání papírového pásku na rotor ventilátoru. Výstupní část ventilátoru je řešena v negativním úhlu tak aby bylo zamezeno ucpání nasekaných pásků u výtlačného hrdla ventilátoru. Sekací ventilátory jsou vysokotlaké s vytuženou skříní a jsou vybaveny kontrolním otvorem.

Použití sekacích ventilátorů

Sekací ventilátory jsou používány k odsávání a dělení nekonečného papírového pásu. Tyto ventilátory jsou umístěny bezprostředně u ořezového stroje. Nasávaný nekonečné papírový pás se dělen pomocí břitů rotoru sekacího ventilátoru. Na výtlačné straně ventilátoru jsou již dopravovány pouze papírové pásky o velikostí 100 až 300 mm. Použití sekacího ventilátoru v polygrafickém provozu je vhodný u delších dopravních tras při použití centrálního odsávání a zpracování papíru. Papírové pásky je možné přivádět do rotačního separátoru odřezků a dále zpracovávat pomocí lisování.