Katalog

Rotační separátory

Rotační separátory

Společně s partnerskou společností Golpretech Czech Republic vyvíjíme a vyrábíme rotační separátory sloužící ke kontinuálnímu odlučování papírových odřezků z odsávaného vzduchu. Jsou významnou komponentou aplikace odsávání v polygrafických provozech.

Katalog rotačních separátorů

Popis rotačních separátorů

Rotační separátory slouží ke kontinuálnímu odlučování papírových odřezků z odsávaného vzduchu. Jsou významnou komponentou aplikace odsávání v polygrafických provozech.  Papírové odřezky jsou zachyceny na děrovém sítu a kontinuálně stírány pomocí stíracích lišt rotoru separátoru. Rotor separátoru zajišťuje jednak kontinuální stírání zachycených odřezků a zároveň zajišťuje tlakové oddělení výsypu odřezků od vzduchotechnického systému. Separátor je schopen pracovat v nepřetržitém režimu 24/7. Výsyp odloučených papírových odřezků je standardně napojen na pěchovací či balíkovací lis. Uchycení separátoru papírových ořezů je řešeno uložením na výstupní kanál pomocí připojovací příruby. V polygrafických provozech s požadavkem na naprostou bez obslužnost navrhujeme zpracování odpadu pomocí balíkovacího lisu či použití dvou paralelně umístěných separátorů papíru s vývody do pěchovacích lisů. V případě použití pěchovacích lisů papíru je vždy v chodu pouze jeden ze dvou instalovaných separátorů. Při naplnění kontejneru systém automaticky pomocí přepínacích klapek přesměruje cestu papírového odpadu do druhého separátoru.

Použití rotačních separátorů

Rotační separátory jsou používány nejen v polygrafickém průmyslu, ale hrají vyznanou roli v systémech odprašování při zpracování komunálního odpadu. V těchto aplikacích zajišťují rotační separátory záchyt igelitových sáčků a polétavých frakcí odsávaného materiálu tak, aby nedošlo k jejich zapěchování v prostoru mezi jednotlivými filtračními elementy filtrační jednotky.