Katalog

Odlučovače jisker

Odlučovače jisker

Vyrábíme o mechanické odlučovače jisker, určené pro instalaci do vertikálně vedeného odsávacího potrubí před filtrační zařízení, nebo do odsávacího potrubí za technologii produkující jiskry či žhavé částice. Odlučovače jisker jsou na svém vstupu vybaveny pasivním rotorem, který uvede proudící vzdušninu a odsávaný prach do rotace.

Typové produkty pro Vás zatím připravujeme. 

Vyberte si variantu:

Popis odlučovačů jisker

Odlučovače jisker jsou na svém vstupu vybaveny pasivním rotorem, který uvede proudící vzdušninu a odsávaný prach do rotace. Rotující jiskry jsou odstředěny v sedimentační části separátoru a odvedeny pomocní sběrného potrubí do zásobníku separátu. Odsávaná vzdušnina, zbavená jisker pokračuje dále výstupní přírubou do filtračního zařízení. Odlučovače jisker slouží jak k separaci jisker, tak jako odlučovače hrubších částic z odsávané vzdušniny. Funkce odlučovače snižuje riziko zahoření filtračního systému a přispívá k prodloužení životnosti filtračního média navazujícího filtračního zařízení. V případě vysokého rizika zahoření, bývají odlučovače jisker instalovány na filtrační systém v kombinaci se samočinným hasícím systémem. Pro správnou funkci separátorů je nezbytné, aby byla sběrná nádoba těsně usazena a nedocházelo zde k přisávání vzduchu. Separátory jisker je díky jejich hmotnosti, nutné instalovat na samostatnou ocelovou konstrukci či nosnou konzolu.